Kandidati na izborima treba da obećaju bolje mere za zaštitu vazduha i više merenja

Foto: Beogradska otvorena škola

U cilju informisanja političkih kandidata za parlamentarne izbore, ali i lokalne izbore u pet gradova Srbije, Smederevu, Subotici, Kraljevu, Kragujevcu i Šapcu, grupa organizacija civilnog društva iz ovih gradova, zajedno sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) obraća se strankama koje učestvuju na predstojećim izborima zahtevajući da učešćem na izborima preuzmu i odgovornost za donošenje i sprovođenje odluka za čist vazduh.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, više od 2,5 miliona građana Srbije diše prekomerno zagađen vazduh. Zvanična ocena kvaliteta vazduha u 10 velikih gradskih sredina glasi da je vazduh prekomerno zagađen. Postoji bojazan je da je broj verovatno i veći.  Državna mreža mernih stanica pružila nam je tek nešto ispod 50 posto pouzdanih podataka, koji ispunjavaju zakonske kriterijume. Postojeći podaci su dovoljno zabrinjavajući, a sa svakom novom otvorenom stanicom za monitoring i sve ozbiljniji.

Procene Svetske zdravstvene organizacije su da je zagađen vazduh svake godine fatalan za preko 6.500 naših sugrađana. Suspendovane čestice u vazduhu, odnosno smesa čađi, prašine i dima koju udišemo, probijaju se kroz naše disajne puteve i, kad uđu u krvotok, mogu naštetiti praktično bilo kom organu. Usled dugoročno narušenog zdravlja zbog zagađenog vazduha, građani Srbije gube više od 100.000 godina života.

Foto: Beogradska otvorena škola

Zagađenje vazduha prevashodno dolazi iz energetskog sektora. Čvrsta goriva koja koristimo u našim toplanama, domovima i termoelektranama, u kombinaciji sa neefikasnim uređajima za sagorevanje i zastarelom tehnologijom, nevidljivi vazduh čine vidljivom pretnjom po naše zdravlje.

Tražimo da se unaprediti monitoring i više merenja na osnovu kojih će biti moguće odluke za rešavanje problema zagađenja.

Potrebna su značajna ulaganja, koja prema procenama Fiskalnog saveta, premašuju dve milijarde eura. Samo Elektroprivreda Srbije bi trebalo da uloži preko 600 miliona eura u modernizaciju svojih postrojenja. Svako ko smatra da su ovi troškovi visoki, trebalo bi da u obzir uzme da je nečinjenje još skuplje. Procenjuje se da troškovi koji nastaju u zdravstvenom sistemu, kao posledica tretmana bolesti uzrokovanih zagađenim vazduhom, iznose gotovo pet milijardi eura.

Šta kandidati na izborima prepoznaju kao ključne izazove u vezi sa oblasti zagađenja vazduha? Za koja rešenja će se zalagati? U želji da ova pitanja dobiju značajniji prostor i u sredstvima javnog informisanja, a osobito tokom završne faze predizbornih predstavljanja kandidata i lista, ovim saopštenjem organizacije se obraćaju i medijskim profesionalcima i organizacijama, sa molbom da i oni postave ova pitanja i tako omoguće da javnosti budu predstavljeni predlozi mera za zaštitu kvaliteta vazduha u Srbiji.

Izvor: Beogradska otvorena škola

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti