Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Foto ilustracija: Pexels

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u visini od 790.715.000,00 dinara, a iznos se opredeljuje za realizaciju mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (Mera jedan), kao i za mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turzima i drugih privrednih delatnosti (Mera dva).

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Učešćem do 100 odsto vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti, ili do 60 odsto vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge i prve  grupe razvijenosti.

Pročitajte još:

Cilj Programa je unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru jedan je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru dva je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih  projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih namena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u ,,Službenom glasniku Republike Srbije’’.

Ostale informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja prijave pročitajte ovde.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti