Vranje: Raspisan Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela

Foto-ilustracija: Unsplash (Bill-Mead)

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodeljena putem ovog Javnog poziva je 7.787.984,00 dinara, od čega je deo obezbedio grad Vranje, a deo Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje za meru koja se odnosi na nabavku i ugradnju solarnih panela, predstavlja manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, ili iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om.

Pročitajte još:

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĆENjU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru br.1 Gradske uprave grada Vranja u uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu:

Javni poziv je otvoren zaključno sa danom 27. februar 2023. godine.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti