Završen izveštaj Operativnog monitoringa podzemnih voda

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru trećeg ciklusa projekta „Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije“, završilo je realizaciju Operativnog monitoringa podzemnih voda koji je za potrebe Projekta sproveo Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a završni izveštaj o rezultatima sprovedenog monitoringa možete preuzeti ovde.

Projekat je pokrenut 2017. godine, a jedan od ciljeva projekta je ispitivanje kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda na odabranim lokalitetima i izvorištima za koje je ocenjeno da se nalaze pod pritiskom ili su potencijalno pod pritiskom koji ugrožava ili može ugroziti njihovo dalje korišćenje i upotrebu. U okviru Projekta primenjeni su standardi i zahtevi Okvirne Direktive o vodama Evropske unije i Direktive o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta, koji su usklađeni i sa opštim tendencijama poboljšanja stanja životne sredine i važni za proces pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU, posebno u okviru poglavlja 27 – Životna sredina.

S obzirom na vanrednu situaciju prouzrokovanu pandemijom koronavorusa, realizacija ugovorenih obaveza odvijala se u otežanim uslovima i što se tiče mogućnosti rada i merenja na terenu, uzorkovanja i izrade analiza voda u laboratoriji IZJZ Kragujevac, kao i prikupljanja i dostave podataka od strane stručnih službi pojedinih vodovoda uključenih u projekat. Ipak, u celini su ostvareni zacrtani ciljevi i omogućena ocena stanja podzemnih vodnih resursa u odabranim vodnim telima.

Ovaj fazno realizovani projekat sprovođen od 2017. godine, u okviru tri sprovedena ciklusa obuhvatio je monitoring mrežu od ukupno 50 vodnih tela podzemnih voda, dok je broj osmatranih hidrogeoloških objekata i pojava bio 63. Izveštaj o sprovedenom prvom ciklusu Projekta možete preuzeti ovde, a Izveštaj o sprovedenom drugom ciklusu Projekta možete preuzeti ovde.

Podaci prikupljeni Projektom omogućiće neophodno proširenje stalne osmatračke mreže za podzemne vode na nacionalnom nivou, izveštavanje o stanju kvaliteta i kvantiteta ovog prirodnog resursa i uključivanje u međunarodnu mrežu razmene informacija, a takođe će doprineti i unapređenju nacionalnih propisa u oblasti zaštite podzemnih voda. Po mišljenju članova stručnog tima, Projekat je u potpunosti opravdao ulaganja i očekivanja i doprineo boljem i pouzdanijem sagledavanju hidrogeoloških uslova i primeni propisa EU u vodnoj praksi.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti