Najviše vode u industriji u Srbiji iskorišćeno u snabdevanju električnom energijom

U 2019. godini u sektorima industrije korišćeno je 4.232 miliona m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Korišćene vode povećane su za 1,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Foto-ilustracija: Unsplash (Linus Nylund)

Od ukupno 4.232 miliona m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije, 99,6 odsto čine vode iz sopstvenog vodozahvata (99,2 odsto površinske vode i 0,8 odsto podzemne), a 0,4 odsto iz javnog vodovoda.

Korišćene vode za potrebe industrije, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini zabeležile su sledeća kretanja: rudarstvo – rast od 11,6 odsto; prerađivačka industrija – pad od 6,2 odsto; snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – rast od 1,4 odsto.

Od ukupno korišćenih voda u industriji, 97,6 odsto čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,0 odsto u prerađivačkoj industriji, a 0,3 odsto u rudarstvu.

Od ukupno 119 miliona m3 otpadnih voda u industriji, 47 odsto čine ispuštene vode iz sektora Prerađivačka industrija, 42,3 odsto iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, a 10,7 odsto iz sektora Rudarstvo.

U 2019. godini prečišećeno je ukupno 46 mil. m3 vode, a od toga primarnim tretmanom 38,3 odsto, sekundarnim tretmanom 12,5 odsto i tercijarnim tretmanom 49,2 odsto. Najveći udeo u prečišćenim vodama sektora industrije ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 40,5 odsto, a potom slede Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 12,6 odsto, zatim Proizvodnja prehrambenih proizvoda sa 10,9 odsto i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – 8,9 odsto. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 27,1 odsto.

Izvor: Republički zavod za statistiku

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti