Završen operativni monitoring podzemnih voda

Foto-ilustracija: Unsplash (Samara Doole)

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru drugog ciklusa projekta „Operativni monitoring površinskih i podzemnih voda Republike Srbije“, završilo je realizaciju Operativnog monitoringa podzemnih voda koji je za potrebe Projekta sproveo Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a izveštaj o rezultatima sprovedenog monitoringa možete naći ovde.

Projekat je pokrenut 2017. godine, a jedan od ciljeva projekta je ispitivanje kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda na odabranim lokalitetima i izvorištima za koje je ocenjeno da se nalaze pod pritiskom ili su potencijalno pod pritiskom koji ugrožava ili može ugroziti, njihovo dalje korišćenje i upotrebu. U okviru Projekta primenjuju se standardi i zahtevi Okvirne Direktive o vodama Evropske unije i Direktive o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta, koji su usklađeni i sa opštim tendencijama poboljšanja stanja životne sredine i važni za proces pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU, posebno u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina. Podaci prikupljeni ovim Projektom omogućiće i neophodno proširenje stalne osmatračke mreže za podzemne vode na nacionalnom nivou, izveštavanje o stanju kvaliteta i kvantiteta ovog prirodnog resursa i uključivanje u međunarodnu mrežu razmene informacija.

Planirano je da se Projekat sprovede u tri uzastopna ciklusa. Prvi ciklus Projekta je završen 2018. godine, a u toku 2019. godine je otpočeo i treći, završni ciklus ovog značajnog Projekta, čiju realizaciju su takođe podržala i relevantna Javna komunalna preduzeća i drugi korisnici podzemnih voda u čijoj nadležnosti su izvorišta, koja su potencijalni monitoring objekti nacionalne osmatračke mreže. Ovi korisnici podzemnih voda su obezbedili saradnju i pomoć radi efikasnog uzorkovanja i sprovođenja drugih terenskih aktivnosti.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti