EIB i IRF potpisale ugovor o pozajmici vrednoj 50 miliona evra

Foto-ilustracija: Pixabay

Mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom koja posluju u sektoru turizma i drugim sektorima u Crnoj Gori koji su najteže pogođeni pandemijom koronavirusa moći će da koriste sredstva iz kredita vrednog 50 miliona evra po osnovu ugovora koji je Evropska investiciona banka (EIB) danas zaključila sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF). Kredit će pružiti podršku za brži oporavak crnogorske privrede kroz povoljnije finansiranje za MSP, preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom i javna preduzeća kako bi se sačuvala radna mesta i likvidnost preduzeća.

Kredit je deo programa podrške Tima Evropa za oporavak Zapadnog Balkana od koronavirusa, koji je najavljen na samitu EU-Zapadni Balkan održanom u Zagrebu u aprilu. Ovaj program preduzećima pruža povoljno finansiranje kako bi se obezbedio nastavak njihovog poslovanja i brži i održiviji oporavak od pandemije. Ova kreditna linija takođe predstavlja prvi deo iz programa kreditiranja vrednog 500 miliona evra koji je Upravni odbor EIB odobrio u junu 2020. godine, a koja je namenjena javnom sektoru i nacionalnim promotivnim bankama u regionu Zapadnog Balkana.

Potpredsednik EIB Dario Skanapieko je izjavio:

„MSP i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u Crnoj Gori su teško pogođena pandemijom koronavirusa. S obzirom na to da je turizam glavni pokretač ekonomskog rasta, EIB će pomoći Crnoj Gori da se suoči sa ovim do sada neviđenim izazovima, te će pružiti podršku primarnom izvoru prihoda u zemlji, bržem oporavku i razvoju otpornije ekonomije. Naši povoljniji krediti pružiće podršku drugim ključnim sektorima, kao što su trgovina, transport i građevinarstvo. Ponosni smo što možemo da pružimo ovu ključnu komponentu paketa podrške Tima Evropa za Crnu Goru, zemlju kandidata za pridruživanje Evropskoj Uniji.“

Zoran Vukčević, predsednik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, je izjavio:

„Evropska investiciona banka je još jednom pokazala da je pravi prijatelj Crne Gore i strateški partner Investiciono-razvojnog fonda time što je pružila dodatnu podršku u ovim kriznim i izazovnim vremenima koja su pred crnogorskom ekonomijom, ali i pred drugim ekonomijama širom svijeta. Saradnja Investiciono-razvojnog fonda sa Evropskom investicionom bankom, ne samo u ova krizna vremena, od velikog je značaja za IRF, a pre svega za crnogorsku ekonomiju. Sredstva iz kredita za odgovor na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa namenjena su za očuvanje likvidnosti i radnih mesta, ali takođe i za razvojne projekte koji će doprineti stvaranju nove ekonomske vrednosti u Crnoj Gori i podržati transformaciju naše ekonomije u cirkularni i održivi sistem u postpandemijskom periodu koji sledi. Do sada, ova sredstva upotrebljena su za podršku preko 750 projekata koji su stvorili i/ili sačuvali preko 25.000 radnih mesta u Crnoj Gori. Verujem da su ovi projekti dali poseban impuls razvoju ekonomije Crne Gore i jačanju njenog puta evropskih integracija.“

Foto ilustracija: Pixabay

Oana-Kristina Popa, ambasadorka EU i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, izjavila je:

„MSP predstavljaju okosnicu crnogorske ekonomije i generišu više od tri četvrtine radnih mesta i skoro 70 odsto dodate vrednosti. Čak i pre krize izazvane pandemijom koronavirusa, MSP bila su suočena sa brojnim izazovima, kao što su slab pristup finansiranju, birokratija, neodgovarajuća infrastruktura i nedovoljno kvalifikovana radna snaga. EU tradicionalno podržava sektor MSP, te pomaže preduzećima da se izbore sa ovim izazovima i povećaju konkurentnost crnogorske ekonomije. U ovo vreme zdravstvene i ekonomske krize bez presedana, pomoć EIB je još dragocenija dok se MSP bore da očuvaju likvidnost i radna mesta. U kombinaciji sa planiranom pomoći Delegacije EU za podršku mikro i malim preduzećima u borbi sa posledicama pandemije koronavirusa, ovaj ugovor o kreditu pruža značajnu osnovu za brži oporavak crnogorske ekonomije.“

Kredit EIB biće dostupan pojedinačnim preduzetnicima, privrednim društvima i javnim preduzećima iz različitih sektora preko IRF. Ova operacija posebno ima za cilj da pomogne u rešavanju izazova u pogledu obrtnog kapitala, likvidnosti i investicionih ograničenja sa kojima se suočavaju MSP i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u Crnoj Gori u kontekstu pandemije koronavirusa. Kreditna linija će omogućiti veću fleksibilnost za ubrzanje isplate sredstava i rešavanje najhitnijih problema koji se tiču likvidnosti i zapošljavanja. Sredstva će podstaći otvaranje novih radnih mesta i izvođenje obuka za mlade u okviru Evropske inicijative za zapošljavanje i obuku mladih za Zapadni Balkan (EYET) koja ima za cilj unapređenje zapošljavanja mladih u Crnoj Gori.

Do današnjeg dana, EIB i IRF su zaključili pet sporazuma i isplatili 320 miliona evra za potrebe crnogorske ekonomije, što je sačuvalo više od 25.000 radnih mesta.

Izvor: EIB

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti