EU: Pozicija solarne energije u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima

Foto-ilustracija: Freepik (pvproductions)

Nacionalni energetski i klimatski planovi zemalja Evropske unije za period od 2021. do 2030. godine (NECPs), dogovoreni su u okviru paketa Čiste energije za sve Evropljane (eng Clean energy for all Europeans package), koji je usvojen kako bi se pomoglo dekarbonizaciji energetskog sistema Evropske unije u skladu sa ciljevima Evropskog zelenog dogovora (eng European Green Deal).

Nacionalni planovi usmeravaju države članice na pet važnih stvari – dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje tržište energije, kao i istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Države članice, trebalo je da Evropskoj komisiji dostave svoje konačne NECPs-a do decembra 2019. godine. U narednom periodu Evropska komisija je objavila tehničku procenu izveštaja o napretku NECPs-a, a zatim i dodatne procene o ažuriranim nacionalnim planovima, kao i pojedinačne procene i preporuke koje su sprecifične za svaku zemlju.

Prema podacima Solar Power Europe, iako je trebalo da dostave do leta 2023. godine, države članice su sada predale nacrte ažuriranih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Novi planovu predstavljaju nacrt ažuriranih NECPs-a koje je Komisija prihvatila 2019. godine. Do sada ih je predalo 26 od 27 zemalja, dok je Austrija dostavljanje stavila na neodređeno vreme.

Kako se navodi, u pogledu solarne energije, u ponderisanom proseku, ažurirani NECPs predstavljaju povećanje ambicije za ovaj obnovljivi izvor za 87 odsto u poređenju sa postavljenim planovima iz 2019. godine.

Pročitajte još:

Neke od država koje se ističu jesu Litvanija koja je povećala ciljeve za pet puta, Irska za 10, dok je Poljska svoj cilj utrostručila. Tu su i Finska, Portugal, Slovenija i Švedska koje su više nego udvostručile ciljeve. Na kraju, Španija se povećala svoj cilj za 95 odsto.

Evropska komisija navodi da uzimajući u potpunosti u obzir preporuke o nacrtima planova, članice treba konačne ažurirane nacionalne planove da dostave do 30. juna 2024. godine.

Foto-ilustracija: Freepik (@Oleksandr Ryzhkov)

Ono što se ističe kao zabrinutost, jeste što iako je došlo do povećanja u ambicijama, ovi ažurirani planovi nisu dovoljno posvećeni investicijama koje su potrebne za razvoj mreže, fleksibilnosti i digitalizacije. Većina država članica u planovima makar delimično spominje fleksibilnost, ali su samo četiri postavile stvarni cilj za fleksibilnost.

Kada je reč o skladištenju energije, devet zemalja postavilo je ciljeve koji su u vezi sa kapacitetom skladištenja energije, odnosno njihovom izgradnjom. Neke od njih, otišle su i korak dalje te su postavile specifične ciljeve za skladištenje energije u baterijama ili, na primer, za skladištenje na niovu domaćinstava. Ipak, većina ostalih članica Evropske unije nije postavila konkretnije ciljeve i planove koji bi omogućili da se obnovljiva energija koristi 24/7.

Takođe, samo su Francuska i Malta postavile plan investicija za svoju distributivnu elektroenergetsku mrežu.

Prema podacima Solar Power Europe, trenutne ambicije Evropske unije kada je reč o instalisanim kapacitetima solarnih elektrana do 2030. godine, razlikuju se u odnosu na ciljeve postavljene u okviru EU Solarne strategije (eng EU Solar Strategy) i potencijala industrije, odnosno i dalje nisu u skladu sa njima.

Države članice imaju rok do 30. juna da ažuriraju svoje planove, pre nego što budu konačno prihvaćeni.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti