EEA: Evropa treba da pojača napore cirkularne ekonomije, uključujući i prevenciju otpada

Foto-ilustracija: Pixabay (Pexels)

Brifing EEA „Koliko je daleko Evropa od dostizanja svoje ambicije da udvostruči kružnu upotrebu materijala?’’ pokazuje da je 2021. godine oko 11,7 odsto svih materijala koji se koriste u EU proizašlo iz recikliranog otpada, u odnosu na 8,3 odsto u 2004. godini.

Poboljšana reciklaža će ubrzati ovaj napredak, ali treba da bude dopunjena smanjenjem ukupnih ulaznih materijala kako bi se postigao cilj udvostručavanja udela recikliranog otpada u upotrebi materijala do 2030. godine. Približavanje cilju bi se, na primer, moglo postići povećanjem stope reciklaže celokupnog tretiranog otpada sa sadašnjih 40 odsto na 70 odsto, smanjenjem ukupnih inputa materijala za 15 odsto i smanjenjem količine korišćenih fosilnih goriva za 34 odsto.

Štaviše, posebnu pažnju treba posvetiti nemetalnim mineralima, kao što su građevinski materijali, jer oni čine oko polovinu svih materijala koji se koriste u EU. Sa stanovišta životne sredine, takođe bi bilo korisno usmeriti napore na materijale sa najvećim negativnim uticajima u njihovoj proizvodnji, posebno na fosilna goriva i biomasu.

Pročitajte još:

Praćenje prevencije otpada

Prevencija otpada je jedna od ključnih strategija za postizanje cirkularne ekonomije jer može smanjiti upotrebu resursa, maksimizirati korisni vek proizvoda i materijala i promovisati potražnju za održivijim proizvodima. Međutim, i dalje je teško uspostaviti vezu između politika prevencije otpada i stvaranja otpada u EU.

Analiza EEA „Praćenje napretka u prevenciji otpada“ predlaže novi skup indikatora posvećen praćenju dugoročnih trendova u prevenciji otpada. Indikatori se fokusiraju na pokretače stvaranja otpada, politike prevencije otpada, i rezultirajuće rezultate u smanjenju otpada i emisija. Međutim, da bi se ovaj okvir za praćenje u potpunosti koristio, potrebni su konkretniji podaci i informacije prikupljene širom EU na sistematičan i usklađen način.

Trenutno, skoro sve države članice EU imaju neke kvantitativne ciljeve i indikatore o prevenciji otpada, ali ti ciljevi i indikatori se veoma razlikuju, navodi se u izveštaju EEA. Postavljanje ciljeva za prevenciju otpada na nivou EU, kao što je cilj smanjenja rasipanja hrane koji se trenutno razvija, takođe može pomoći u određivanju pravca i cilja za merenje i jačanju obaveza u prevenciji otpada.

Podržavajući ove dve procene, EEA je takođe objavila ažurirane „Informacije o zemljama za prevenciju otpada“, koje prikazuju podatke specifične za zemlju i analizu napora u prevenciji otpada u zemljama članicama EEA i zemljama koje sarađuju širom Evrope.

Revidirani okvir za praćenje

Evropska komisija je ranije ove nedelje objavila revidirani okvir za praćenje cirkularne ekonomije. Revidirani okvir pomaže da se bolje prati napredak u tranziciji na cirkularnu ekonomiju u EU i razmatra kako može da doprinese klimatskoj neutralnosti, otpornosti i globalnoj održivosti.

Izvor: EEA

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti