Objavljena knjiga „Strane slatkovodne vrste riba u Hrvatskoj“

Foto: Facebook (screenshot)

Ministarstvo zaštite okoline i energetike je u saradnji sa kompanijom „Hyla“ izdalo popularno-stručnu knjigu „Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj“, koju je napisala grupa autora; Tanja Mihinjač, Ivana Sučić, Ivan Špelić, Matej Vucić i Ana Ješovnik. Reč je o prvom sveobuhvatnom delu na ovu temu na hrvatskom jeziku čiji je cilj edukacija i podizanja svesti kod javnosti, naročito ribolovaca.

Knjiga sadrži informacije o problematici stranih vrsta riba, donosi pregled vrsta koji uključuje opis, biologiju i ekologiju, rasprostranjenost, način unošenja i širenja, uticaje na zavičajne vrste i staništa.

Takođe, čitalac u publikaciji može naći i uputstva šta da učini ako se susretne sa ribom koja nije zavičajna u slatkim vodama Hrvatske.

Po broju slatkovodnih sistema Hrvatska je jedna od najbogatijih država u Evropi, a u njenim rekama i drugim slatkim vodama živi oko 145 vrsta zavičajnih riba, od kojih su mnoge retke ili endemske vrste, naročito u krškim rekama jadranskog sliva. Zavičajne vrste riba su često ugrožene, a uz zagađenje i uništavanje staništa najviše ih ugrožavaju upravo strane vrste – vrste koje su zbog ljudskog uticaja dospele u ekosisteme i staništa na područjima u kojima prirodno ne žive niti su se mogle tamo proširiti bez direktne ili indirektne pomoći čoveka. Do danas je u Hrvatskoj zabeleženo 25 stranih vrsta slatkovodnih riba unetih iz drugih delova sveta. Međutim, taj broj je znatno veći kad mu se pridodaju vrste koje su u delu Hrvatske zavičajne, a prenete su iz voda u kojima prirodno obitavaju u vode u koje ne bi mogle dospeti bez posredovanja čoveka i u tim vodama predstavljaju strane vrste.

Strane vrste koje negativno utiču na zavičajne vrste (npr. direktno kroz lov zavičajnih riba ili borbom za hranu ili prostor) smatraju se invazivnim vrstama. Neretko takve vrste prave veliku ekonomsku štetu, a ponekad mogu nepovoljno uticati i na zdravlje ljudi.

Jedan od najdelotvornijih načina borbe protiv stranih vrsta je da se na vreme prepoznaju i da se spreči njihovo širenje. U tu svrhu u knjizi su iznete opšte informacije o stranim vrstama riba unesenim iz drugih delova sveta i prikazano je 30 vrsta slatkovodnih riba koje su već zabeležene u Hrvatskoj ili susednim zemljama.

S obzirom na to da strane vrste predstavljaju jednu od glavnih pretnji za bioraznolikost, veruje se da će ova knjiga ispuniti svrhu i doprineti očuvanju hrvatskih zavičajnih vrsta i staništa.

Knjigu je u elektronskom formatu dostupna na linku.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti