Znanje i informisanost svih aktera od ključne važnosti za dalji razvoj cirkularne ekonomije na Balkanu

Prelazak na cirkularni model ekonomije je višegodišnji i sistemski proces koji počevši od usvajanja i donošenja regulatornih dokumenata do potpune implementacije na tržištu zahteva aktivno učešće i posvećenost svih relevantnih aktera, kao što su donosioci odluka u nadležnim institucijama, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice, medija, ali i šire javnosti.

Prema istraživanju koje je prošle godine sproveo Circular Economy Balkan Beacons (Cirkularni svetionici Balkana) na uzorku ispitanika iz balkanskih zemalja glavni izazov sa kojima se ekonomije susreću jeste nedostatak stručnosti i znanja kadrova i privrednika o usvajanju modela cirkularne ekonomije.

Centar za cirkularnu ekonomiju CirEkon d.o.o. se kroz konsultantske usluge, ali i organizovanje besplatnih treninga i edukacija za zaposlene u lokalnim samoupravama i zainteresovane preduzetnike zalaže za održavanje i širinje procesa edukacije svih subjekata na tržištu, kako bi se postepeno formirali temelji za uspostavljanje cirkularnog modela poslovanja. Kako je reč o složenom i dugotrajnom procesu koji će neminovno obuhvatiti sve zemlje regiona, rodila se inicijativa o udruživanju predstavnika sektora iz balkanskih zemalja koji se direktno bave temom cirkularne ekonomije, kako bi se, kroz zajedničku saradnju, promovisao ovaj model ekonomije, ali paralelno vršile i obuke kadrova.

Besplatne edukacije za sve zainteresovane tokom jeseni

Krajem septembra CirEkon d.o.o. realizovao je posebnu edukaciju „Kreiranje omogućavajućeg okvira za razvoj cirkularne ekonomije u urbanim sredinama“ za zaposlene u gradskim upravama Kragujevca i Novog Pazara, gde su učesnici tokom dvodnevnog programa razmatrali najvažnije korake ka cirkularnosti koje treba preduzeti na lokalnom nivou, ali i načine na koje gradske uprave mogu aplicirati za određene fondove koji podržavaju popularizaciju i uspostavljanje urbane cirkularnosti.

Ove jeseni, u toku redovnih aktivnosti na projektu Cirkularni svetionici Balkana, podržanih od EIT Climate-KIC-a, realizuje se sesija besplatnih vebinara i radionica koji za cilj imaju dodatno informisanje o najaktuelnijim i ključnim temama iz oblasti cirkularne ekonomije, gde relevantni stručnjaci dele svoja iskustva, znanje i primere dobre prakse sa svima koji su zainteresovani za ovu temu. Do sada su organizovana dva vebinara i radionica koji su pružili dodatne informacije o sistemskim rešenjima za sistemske izazove i važnosti saradnje između lokalnih samouprava i privatnog sektora.

Početkom novembra (1. novembar) održaće se još jedna hibridna radionica koja će detaljnije razraditi važnost povezivanja donosioca odluka na lokalnom nivou i privatnog sektora, dok nas 16. novembra očekuje završni vebinar “Veza između Ugljeničkog otiska, procene uticaja na životnu sredinu i cirkularne ekonomije” i završna radionica na kojoj će učesnici proći kroz osnove merenja cirkularnosti proizvoda ili preduzeća. Prijave za sve edukativne sesije u novembru su otvorene za sve zainteresovane.

Konferencija Balkans Go Circular

Besplatni vebinari i radionice su i deo najave godišnje konferencije Balkans Go Circular, gde će tokom dvodnevnog programa publika uživo, a i putem online platforme moći da čuje neke od najvećih eksperata iz oblasti cirkularne ekonomije iz regiona i šire. Tokom 4 panela, 3 radionice i 6 izlaganja relevantnih profesionalaca publika će biti u mogućnosti da čuje brojna sistemska rešenja za sistemske izazove sa kojima se trenutno suočavaju skoro sve svetske ekonomije. Jedan od ciljeva je da se i promoviše saradnja svih aktera iz regiona, jer samo na taj način može se doprineti boljoj pozicioniranosti balkanskih zemalja na evropskom tržištu.

Kontaktirajte nas i obezbedite svoje mesto na konferenciji Balkans Go Circular i vebinaru i radionicama koje nam predstoje.

CirEkon d.o.o. svojim radom i aktivnostima podstiče podizanje svesti javnosti o višestrukim koristima po životnu sredinu i kvalitet života svih građana koji cirkularni model poslovanja pruža, a taj izazov možemo rešavati jedino uz usvajanje postulata cirkularne ekonomije, od kojih su najvažniji – sistemski pristup i saradnja.

Izvor: CirEkon

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti