Kako izgleda biti deo green odeljenja jedne banke

Foto: ProCredit banka

Iako se posledice globalnog zagrevanja jasno primećuju (minimum) zadnje tri decenije, čini se da se stručna javnost, političari i građani tim problemom bave tek nekoliko poslednjih godina. Je li razlog tome sebičnost, nespremnost da čujemo, misleći da su to naučno-fantastične priče, scenario koji nećemo doživeti ili su oni koji su upozoravali bili previše tihi? 

Danas, države širom sveta građanima nude subvencije za kupovinu električnih automobila, tu su i razne kreditne linije za kupovinu solarnih panela, toplotnih pumpi i izolaciju kuće, a sve sa ciljem uštede energije i smanjenja zagađenja. Evropska Unija najavila je set novih mera i zakona kojim će pooštriti poslovanje kompanija, kako bi one smanjile svoj CO2 otisak. Čini se da je trka sa vremenom počela, te većina korporacija menja politiku poslovanja, donosi nove regulative, ulaže u energetski efikasna rešenja, osniva posebna green odeljenja.

A šta su zapravo ta green odeljenja i kako izgleda posao u kompanijskim sektorima za energetsku efikasnost? Čime se zaposleni u tim timovima bave, kako to doprinosi poslovanju i okolini, zbog čega je važno da ti sektori postoje? Odgovore smo dobili od Stanislave Milošević, tehničkog specijaliste u Službi za energetsku efiksnost ProCredit banke, kompanije koja je jedan od pionira u ovoj oblasti na ovim prostorima.

EP: Kako izgleda jedan radni dan u Službi za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine ProCredit banke?

Stanislava Milošević: U ProCreditu insistiramo da svaka naša aktivnost bude verifikovana kao održiva. Upravo zbog toga, radimo tehničku specifikaciju za svaku investiciju, bez obzira da li se radi o nabavci opreme ili potrošnog materijala. Veoma nam je bitno da sarađujemo sa dobavljačima koji su održivi, kako ne bismo negativno uticali na životnu sredinu.  U skladu sa tim, svakodnevno se vrši planiranje i optimizacija internih procesa i procedura, kako bismo uticali na uštedu resursa.

Dodatno, pratimo sve ono što se radi u segmentu kreditiranja. Nikada nećemo kreditirati klijenta koji svojim aktivnostima negativno utiče na okruženje, bez obzira što se možda radi o poslu koji je izuzetno profitabilan. Ne manje bitno, radimo projekte koji se tiču zelenog finansiranja, gde zajedno sa klijentima proveravamo tehnička rešenja i tražimo najbolje opcije. Sve pomenuto uz neprestano učenje i informisanje predstavlja najlepši posao na svetu. Rad na poziciji tehničkog specijaliste podrazumeva saradnju sa različitim sektorima u banci, kao i sastanke sa klijentima. Svakodnevno učim od svojih kolega i klijenata, inspiracija koja iz toga proizilazi je nemerljiva. U pitanju su izuzetni ljudi, kreativci, inovatori i vredni radnici.

Klijentima Banke mi želimo i možemo da pružimo dobar savet i aktuelne informacije, želimo da čujemo i predstavimo kvalitetnu ideju i damo uvid u buduće trendove iz oblasti zelenog finansiranja. Ulaganje u edukaciju, strpljenje i predan rad je ključ za uspeh i uživanje u radu, a ja uživam u svom poslu i to dugujem prvenstveno sebi i ljudima koji me okružuju.

Foto: ProCredit banka

EP: ProCredit banka je inovator u mnogim segmentima poslovanja. Posebnu pažnju poklanjate obnovljivim izvorima energije, smanjenju zagađenja. Zašto je ovo važno?

Stanislava Milošević: Rekla bih da posebnu pažnju poklanjamo rešenjima i inovacijama koje mogu doprineti zaštiti životne i radne sredine, razvoju inovativnih i kreativnih projekata. Na prvom mestu su zdrav živ svet, voda, hrana, vazduh, adekvatni uslovi za rad… Implikacije koje privreda i stanovništvo mogu da imaju na sredinu u kojoj živimo su nemerljive, a mi nemamo alternativu sem da se edukujemo tačnim informacijama, da širimo (ekološku) svest i najbitnije – da delujemo po tom pitanju. Investiranje u energetski efikasne procese i mašine, podsticanjem projekata obnovljivih izvora energije, upotrebom održivih materijala i praksi, delujemo povoljno po životnu i radnu sredinu ostvarujući uštede resursa i time ulažemo u budućnost. Uticaj koji institucija poput ProCredit banke ima na pozitivne trendove u kontekstu zaštite životne i radne sredine, kroz finansijsko praćenje pravilno razvijenih projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, je primer dobre prakse i primer za primeniti i to je prepoznato još od pozicioniranja Banke na ovom tržištu.

EP: Vaša banka ne kreditira kompanije koje su uključene u ekološki rizične aktivnosti. Šta to tačno podrazumeva, zašto je to važno, te kako se vrše neophodne provere kompanija?

Stanislava Milošević: Odgovarajućim procedurama prepoznajemo i kvalifikujemo uticaj koji kompanije kroz svoje aktivnosti imaju na životnu i radnu sredinu. Radimo na detaljnom sagledavanju aktivnosti naših klijenata, gde se one obavljaju, koje uticaje imaju na prirodna dobra Republike Srbije, koji materijali i procesi se koriste, koje aparature i opremu naši klijenti imaju u svojim proizvodnjama, da li ti upotrebljeni materijali i procesi imaju održivije alternative koje su dostupne na našem tržištu, koje rešenje mi možemo da ponudimo kako bi se ti procesi unapredili… Te procedure i nama i klijentima služe da identifikujemo rizike, da eventualne loše prakse zamenimo dobrim, odnosno da finansijski podstaknemo one koji imaju sluha za napredak, one koji žele da učestvuju sa nama u kreiranju održive privrede. Veoma je važno da svi mi, za početak, kao pojedinci prepoznamo da u postizanju ovog cilja moramo zajedno da učestvujemo, a tome prethodi prihvatanje odgovornosti za uticaj koji imamo. Kao primer odgovornog odnosa prema životnoj sredini izdvojila bih odličan odziv stanovništva na učestvovanje u energetskoj tranziciji. Naime, u ProCredit banci je obezbeđena EBRD GEFF linija za kreditiranje stanovništva koja našim građanima nudi do 20 odsto povrata sredstava ulaganjem u energetski efikasna rešenja za unapređenje doma.

EP: Verovatno imate puno procedura koja morate ispoštovati u radu, u kojim segmentima možete da pokažete vašu kreativnost?

Stanislava Milošević: Procedure su postavljene da bi se procesi obavljali efikasno, tako da služe i Banci i klijentima. Iza svake od procedura je određen rezon potkrepljen aktuelnim informacijama i potrebama privrede i stanovništva. Kad pričamo u kontekstu zaštite životne sredine i društvenih aspekata, te procedure se postavljaju da služe održivom zelenom finansiranju. Uvek postoji prostor za unapređenje postojećih i kreiranje novih procedura, a da bismo osigurali napredak u tom prostoru mi se edukujemo i informišemo. Moj omiljeni savremeni mislilac John Cleese je rekao da smo kreativni kad god da pronađemo način da uradimo nešto bolje nego što je obavljano ranije. Svakako, preduslov za kreativnu misao je kvalitetno poznavanje tematike i zadatka, kao i okruženje koje je spremno da prihvati hrabre i drugačije ideje, što ProCredit svakako jeste. 

EP: Kakve sve procedure imate, kakve analize radite kada je reč o ovim oblastima posla?

Stanislava Milošević: Procedure obuhvataju i interni i eksterni pristup zaštiti životne i radne sredine. Dakle, sve te održive prakse koje želimo da naši klijenti sprovode i mi sami “konzumiramo” kao zaposleni ProCredit banke. U svim našim poslovnicama se ne koristi jednokratna plastika, pratimo potrošnju resursa, od električne energije, enegije za grejanje i hlađenje, vode, papira, CO2 ekvivalent emisije koje našim aktivnostima pravimo, uz konstantan napor da te uticaje smanjimo sa ciljem da u skoroj budućnosti budemo i karbon-neutralni. Na krovu centrale u Beogradu imamo solarnu elektranu od 40 kW instaliranog kapaciteta koja opslužuje deo naših potreba za energijom, dok se ispred centrale nalazi mini solarna elektrana od 5 kW koja opslužuje punjač za električna vozila. Ostatak naših potreba pokrivamo kupovinom električne enegije sa garancijom porekla da je iz obnovljivih izvora energije od EPS-a i ponosni smo što je ProCredit prvi veliki kupac upravo te energije. Pored flote ekoloških vozila koje naši zaposleni koriste više od pola decenije, tokom januara ove godine smo imali i akciju instaliranja 27 punjača za električna vozila na strateški izabranim lokacijama sve u cilju obezbeđivanja neophodne infrastrukture i promocije elektromobilnosti. Kroz treninge koje interno organizujemo zaposleni su edukovani i obavešteni. Strategija Banke u pogledu zaštite životne i radne sredine je deo identiteta svakog zaposlenog, što omogućava da se naše eksterne procedure sa lakoćom i jasno komuniciraju klijentima, odnosno šta želimo zajedno sa njima da postignemo. Od uštede resursa u njihovim procesima, investiranjima u najaktuelniju i najnapredniju opremu, mašine, postrojenja, implementacije najboljih dostupnih praksi, sve sa ciljem održivog rasta njihovih biznisa.

Foto: ProCredit banka

EP: Da li principe poslovanja prenosite i na klijente i kako to izgleda? Kakve su povratne reakcije?

Stanislava Milošević: Naravno! Nesebično želimo da podelimo sve što naučimo, a to radimo da bismo stvorili održivu budućnost za sve nas. Naši sagovornici su spremni da saslušaju, da usvoje dobre prakse, da to urade u pravo vreme i sa pouzdanim partnerima. Moj lični dojam je da je to rezultat individualnog pristupa svakom klijentu, otvoren, neposredan odnos koji gajimo. Ponosimo se time što je za naše klijente ProCredit banka sinonim za partnera u poslovanju. To je potvrda i nagrada da radimo prave stvari!

EP: Koji segment posla vam je najzanimljiviji, a šta su najveći izazovi?

Stanislava Milošević: Zahvalna sam što mi je posao satkan od spektra veoma zanimljivih rebusa, ali i prelepih, trijumfalnih momenata u kojim se može reći da je posao kvalitetno obavljen. Rekla bih da je najveći izazov dobijanje nedvosmislenog i kvalitetnog seta podataka, a onda i edukacija o ekološkoj i socijalnoj svesti nekom širem auditorijumu. ProCredit banka koristi gore opisane mehanizme da indukuje pozitivne promene u domenu u kom deluje, a velika moć u ovom aspektu je u rukama celog finansijskog sektora Republike Srbije koji će moći nemerljivo da doprinese ako bude delovao kao jedinstven entitet. Zaštita životne i radne sredine mora biti bezkompromisna stavka u poslovanju, a moja inženjerska uloga u sistemu ProCredit banke je da doprinesem prevazilaženju ovih izazova.

EP: Kakva su predviđanja banke kada je u pitanju finansiranje ovakvih projekata?

Stanislava Milošević: Pored toga što trenutno živimo i proživljavamo izazovan period, pred nama je i nekoliko ključnih i izazovnih decenija za razvoj projekata u oblasti energetike, energetske efikasnosti i projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Banku očekuju ambiciozni zadaci u implementaciji zelenih rešenja, kako među stanovništvom, tako u privredi, a kako je pitanje energenata, energetske nezavisnosti, zaštite vazduha, zemlje, vode, klimatskih promena i održivog poslovanja došlo u prvi plan, mislim da će sa ovim talasom interesovanja stvoriti i bolje razumevanje šta nam je svima cilj i kako da ga ostvarimo. 

 Izvor: ProCredit banka

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti