Završeno uzorkovanje zemljišta u okviru preliminarnih istraživanja kontaminiranih lokaliteta

Foto: sepa.gov.rs

U periodu od 24. do 26. oktobra 2017. godine realizovan je poslednji terenski obilazak sa uzorkovanjem zemljišta u 2017. godini.

Ovime se završava serija obilazaka i uzorkovanja kontaminiranih lokaliteta koje sprovodi Agencija uz podršku UN Environment/GEF projekta Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta i u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd.

Cilj istraživanja sprovedenih u 2016. i 2017. godini je utvrđivanje prioriteta za sanaciju i remedijaciju kontaminiranih industrijskih lokaliteta koji su u vlasništvu države i u stečajnom postupku. Ukupno je istraženo 32 lokaliteta na kojima su sprovedena ispitivanja zagađenosti zemljišta.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti