Završena konferencija „Elektrane 2014“

elektrane 2014 tent.rs

Poslednjeg dana Međunarodne konferencije „Elektrane 2014“ predstavnici PD TENT predstavili su četiri stručna rada koja se odnose na ovu termoelektranu.

Prvi rad se bavi modernizacijom i automatizacijom sistema za nadzor i upravljanje linijama za demineralizaciju u pogonu hemijske pripreme vode na TENT B. Gospodin Momčilo Stakić izjavio je da je realizacijom ovog projekta ostvareno sigurnije snabdevanje demi vodom i njena veća proizvodnja, a samim tim i sigurniji rad blokovskih postrojenja.

Rad koji se bavi prečišćavanjem kondenzata zaptivne pare u TENT B predstavio je gopodin Zoran Stanojević koji je istakao da se ova rešenja mogu primeniti i u drugim industrijskim postrojenjima uz korekcije.

Predstavljeni su i radovi o rezultatima merenja vlažne pare termodinamičkom metodom na TENT A-6, kao i identifikacija prenosnih funkcija sinhronog generatora i pobudnog sistema za potrebe grupne regulacije pobude i reaktivne snage.

Direktor TE „Morava“ gospođa Marija Stevanović govorla je o javno-privatnom partnerstvu i infrastrukturnim objektima u Srbiji i ovom prilikom istakla da je ovo dobar model za privlaćenje stranih investicija u Srbiju.

Međunarodna konferencija „Elektrane 2014“ održava se svake druge godine, a njeni pokrovitelji su Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i JP „Elektroprivreda Srbije“.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti