Zagađenja od saobraćaja narušavaju rad mozga

Foto-ilustracija: Pixabay

Nova studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije i Univerziteta Viktorija pokazala je da uobičajeni nivoi zagađenja koje dolazi iz saobraćaja mogu narušiti funkciju ljudskog mozga za samo nekoliko sati.

Nalazi koji su objavljeni u časopisu Environmental Health, pokazuju da samo dva sata izloženosti izduvnim gasovima dizela izazivaju smanjenje funkcionalnosti mozga.

„Već decenijama naučnici su mislili da bi mozak mogao biti zaštićen od štetnih efekata zagađenja vazduha. Ova studija, koja je prva te vrste u svetu, pruža sveže dokaze koji podržavaju vezu između zagađenja vazduha i mozga”, rekao je jedan od autora studije dr Kris Karlsten, profesor i šef respiratorne medicine i kanadske istraživačke katedre za profesionalne i ekološke bolesti pluća na univerzitetu. 

Zabrinjavajući podaci

Kako se navodi na sajtu univerziteta, za ovu studiju, istraživači su nakratko izložili 25 zdravih odraslih ljudi izduvnim gasovima dizela i filtriranom vazduhu u različito vreme u laboratorijskom okruženju.

Aktivnost mozga je merena pre i posle svakog izlaganja korišćenjem funkcionalne magnetne rezonance (fMRI). Istraživači su analizirali promene u mozgu i donjim motornim neuronima, kao i u skupu međusobno povezanih regiona mozga koji igraju važnu ulogu u pamćenju i u stvaranju misli. fMRI je otkrio da su učesnici imali smanjenu funkcionalnu povezanost u široko rasprostranjenim regionima mozga nakon izlaganja izduvnim gasovima dizela, u poređenju sa filtriranim vazduhom.

Pročitajte još:

„Znamo da je izmenjena funkcionalna povezanost u donjim motornim neuronima povezana sa smanjenim kognitivnim performansama i simptomima depresije, tako da je zabrinjavajuće videti zagađenje saobraćaja koje prekida ove iste neurone. Iako je potrebno više istraživanja da bi se u potpunosti razumeli funkcionalni uticaji ovih promena, moguće je da one mogu narušiti pamćenje i razmišljanje ili uticati na sposobnost ljudi za rad”, rekla je dr Džodi Gavriluk, profesor psihologije na Univerzitetu Viktorija i koautor studije. 

Ne birajte prometne rute

Foto-ilustacija: Unsplash (Lala Azizli)

Na sajtu se dalje navodi da su promene u mozgu bile samo privremene i primetne samo tokom izlaganja izduvnim gasovima, da bi se nakon toga sve vratilo u normal. Međutim, dr Karlsten navodi da bi efekti mogli biti dugotrajni kada je izloženost kontinuirana.

“Neophodno je da se stanovništvo ne izlaže potencijalno štetnim zagađivačima, među kojima i jesu izduvni gasovi vozila. Važno je da se uverite da je vazdušni filter vašeg automobila u dobrom stanju, a ako šetate ili vozite bicikl prometnom ulicom, razmislite o preusmeravanju na manje prometnu rutu”, dodaje Karlsten.

Ova studija je za sada samo istraživala kognitivne uticaje zagađenja izazvanog saobraćajem, međutim dr Karlsten ističe da su drugi proizvodi sagorevanja verovatno bili zabrinjavajući.

„Zagađenje vazduha je sada prepoznato kao najveća ekološka pretnja ljudskom zdravlju i sve više vidimo uticaje na sve glavne organske sisteme Očekujem da ćemo videti slične uticaje na mozak usled izlaganja drugim zagađivačima vazduha, kao što je dim šumskih požara“, kaže dr Karlsten.

Studija je inače sprovedena u laboratoriji za izlaganje zagađenju vazduha, koja se nalazi u Opštoj bolnici u Vankuveru, koja je opremljena najsavremenijom kabinom za izloženost koja može da oponaša kako je udisati razne zagađivače vazduha.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti