Zagađenje reke Spreče i jezera Modrac

Foto: Vikipedija/Sbamueller

Visoke koncentracije teških metala, pre svega arsena, utvrđene su u vodama reke Spreče i jezera Modrac, pokazali su rezultati hemijske analize.

Takođe, utvrđena je visoka koncentracija olova na uzorku ribe iz jezera.

Te podatke je juče, 20. novembra, na okruglom stolu u Tuzli predstavio ekspert Abdel Đozić.

„To je zaista ono što bi trebali u narednom periodu proširiti, ova istraživanja, da bi se tačno utvrdilo koji je stepen zagađenja ove dve vodene površine, da bi se sprečile negativne posledice po zdravlje opšte populacije stanovništva našeg kantona“, rekao je Đozić.

Iz Federalnog zavoda za agropedologiju naglašavaju da su tla uz dolinu reke Spreče kvalitetna, a da su zagađenja uzrokovana najčešće ljudskim delovanjem.

U ime Zavoda Ahmedin Salčinović je naglasio da je ljudski faktori uzročnik zagađenja: „Tla, što se tiče doline reke Spreče su vrlo dobra, plodna, duboka tla, pogodna za većinu prvrednih kultura. Mora se voditi računa o koritu Spreče koje treba da se produbi kako ne bi dolazilo do izlivanja iz korita posle svake kiše,  istakao je Salčinović.

”Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i reci Spreči” radni je naziv održanog okruglog stola. Održan je u sklopu Kampanje ”Voda za sve”, a u okviru Projekta ”Eko BiH”.

Izvor: Energetika.ba

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti