Zabranjena eksploatacija gasa iz škriljaca u Velikoj Britaniji

Fracking in Pennsylvania Brings Risks and Rewards

Nakon što je Velika Britanija odbacila zabranu eksploatacije gasa iz škriljca Škotska je uvela moratorijum na izdavanje dozvola za ove aktivnosti. Parlament Škotske istakao je da ima u planu da u narednom periodu istraži uticaj eksploatacije gasa iz škriljaca metodom hidrauličkog lomljenja stena (fracking) na javno zdravlje.

Poslanik konzervativaca u Evropskom Parlamentu gospodin Ijan Dankan izjavio je da je iracionalno da Škotska ignoriše mogućnosti koje pružaju nekonvencionalni izvori energije kao što su nafta i gas iz škriljaca.

Predstavnici škotske organizacije „Prijatelji zemlje“ istakli su da potraga za fosilnim gorivom predstavlja neodgovoran potez uzimajući u obzir najnovija upozorenja klimatologa.

Evropske rezerve gasa iz škriljaca procenjuju se na 639 hiljada milijardi kubnih metara, a smatra se da u Škotskoj postoji 80 hiljadi milijardi kubnih metara. Ova količina je dovoljna da pokrije potrebe za gasom u Velikoj Britaniji u narednih 30 godina.

Inače, metoda vađenja gasa i nafte iz škriljaca veoma je kontraverzna jer neki tvrde da tako može doći do curenja štetnih materija ili sleganja tla.

Sandra Jovićević

foto: taz.de

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti