Velika zainteresovanost Užičana za subvencionisanu nabavku kotlova na gas

Foto: Grad Užice

Na konkurs Grada Užica i Ministarstva zaštite životne sredine za sufinansiranje mera smanjenja aerozagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, pristiglo je 255 prijava. Najveći broj prijava bio je za nabavku kotlova na gas i to 199 vlasnika porodičnih kuća, kao i 29 onih koji žive u stambenim zgradama. Iako je najveći broj prijavljenih za nabavku kotlova na gas, taj broj je oko 70 odsto od onog broja koji je očekivan, što može da se razume kao strah od situacije u Ukrajini, nestablilnog tržišta i cene gasa.

Od ostalog broja, 23 prijave bile su za nabavku etažnih šporeta i peći na pelet, a četiri prijave upućene su za novu meru, odnosno subvencionisanje nabavke toplotnih pumpi.

Grad Užice i Ministarstvo zaštite životne sredine za sredstva podsticaja obezbedili su ukupno 45.000.000 dinara. Za pojedinačne projekte građana minimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje je 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije za nabavku kotlova na gas po prijavi iznosi do 100.000 dinara sa PDV-om, do 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kotlove i peći na pelet u sistemu grejanja, zatim 70.000 dinara sa PDV-om za peći i šporete na pelet, kao i do 200.000 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku toplotnih pumpi.

Nakon što Preliminarna lista korisnika sredstava bude obljavljena, kao i konačna lista privrednih subjekata, svi koji su podneli zahtev, a koji se nalaze na Preliminarnoj listi, biće u obavezi da u roku od 10 dana izaberu kod kojeg privrednog subjekta će da izvrše nabavku opreme i uređaja. Privredni subjekat dostavlja Komisiji ponudu za nabavku uređaja uz tehničke karakteristike uređaja. Na kraju, na osnovu liste izabranih privrednih subjekata, liste korisnika sredstava, kao i dostavljenih predračuna, sklapaju s ugovori između Grada Užica, privrednih subjekata i građana, na osnovu čega se utvrđuju međusobna prava i obaveze.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti