Velika Britanija će se napajati energijom iz mini nuklearki od 2029?

Foto: Facebook (screenshot)

Velika Britanija bi do kraja ove decenije mogla da se napaja pomoću malih nuklearnih reaktora. Naime, Rols-Rojs planira da napravi  fabrički izgrađene elektrane, odnosno male nuklearne stanice.

Zaštitnici životne sredine su podeljenih mišljenja kad je reč o nuklearnoj energiji. Jedni smatraju da je opasna za životnu sredinu i skupa, a drugi ističu da je radi postizanja klimatske neutralnosti potrebno služiti se svim raspoloživim tehnologijama.

Protivnici ove ideje zastupaju mišljenje da bi Velika Britanija trebala da u potpunosti napusti nuklearnu energiju i da se fokusira na obnovljive izvore, što bi bio i jeftiniji izbor.

Kompanija Rols-Rojs planira postavljanje malih modularnih reaktora na lokacijama gde su ranije bile nuklearne elektrane. U planu je izgradnja 10 do 15 stanica, veličine oko 1, 5 hektara, za koje je potreban prostor veličine 10 ari.

Kada je reč o dimenzijama, svaki grad bi mogao da ima svoj reaktor, ali javlja se problem obezbeđivanja ovih malih nuklearnih elektrana od potencijalnih terorističkih napada.

Kompanija ima novi pristup izrade pri čemu se očekuje drastično smanjenje troškova prilikom izgradnje. Koriste digitalne metode zarivanja i robotsku montažu i na taj način sklapaju montažne delove. Manji troškovi prilikom izgradnje doprineće i jeftinijoj struji,

Neki su ipak skeptični da li će ovaj projekat zaživeti do 2030, odnosno da li će „stići“ Britaniju, koja će do tada morati da napusti ugalj i postigne postavljene ciljeve u borbi protiv klimatskih promena.

Jelena Cvetić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti