Utvrđen Pravilnik o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2017. godini

Generic-soalr-credit-Canadian-SolarU skladu sa Pravilnikom o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2017. godini, utvrđena je fiksna naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u iznosu od 0,47316 c€/kWh.

Najveći uticaj na promenu fiksne naknade ima vetroelektrana Krnovo, čiji je ulazak u pogon, kao i u elektroenergetski sistem Crne Gore, planiran u toku ove godine.

Što se tiče uticaja na račun za utrošenu električnu energiju, Ministarstvo ekonomije je, radi objektivnijeg i transparetnijeg pristupa, odlučilo da se ove godine u projekcijama fokusira na potrošnju u smislu reprezentativne potrošnje domaćinstava od 500 kWh i utvrdilo da će iznos računa, koji će se obračunavati u 2017. godini, biti na istom nivou, za istu količinu utrošene energije, kao računi za 2016. godinu.

Što se tiče uticaja na privredu, projekcije su pokazale da će, za mala i srednja preduzeća, konkretno pekare, račun za električnu energiju u 2017. godini, ukoliko je reč o istoj potrošnji kao u novembru 2016. godine, biti čak i manji za jedan do četiri odsto.

Projekcije su, takođe, pokazale da će vodovodi, kada je reč o istoj potrošnji na nivou novembra 2016. godine, takođe imati umanjenje od jedan do devet odsto.

Podsećamo da je naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije od juna 2016. godine iznosila 0,129 c€/kWh.

Izvor: mek.gov.me

Vesna Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti