Usvojena Budvanska deklaracija kojom se promoviše ekološka demokratija (FOTO)

Foto: Privatna arhiva

Šesti sastanak Strana potpisnica Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima vezanim za životnu sredinu (Arhuska konvencija), treći sastanak strana potpisnica Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol) i njihov zajednički segment na visokom nivou, koje organizuje Vlada Crne Gore i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu, uz podršku Misije OEBS-a i kancelarije UNDP-a, održana je u Budvi od 11. do 15. septembra 2017. godine.

Predstavnici oko 56 zemalja potpisnica Arhuske konvencije (među kojima je i Republika Srbija), međunarodnih organizacija, civilnog sektora i eksperti razgovarali su o rezultatima i izazovima kada je riječ o promovisanju transparentnosti, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pogledu brojnih tema koje se odnose na životnu sredinu.

Foto: Privatna arhiva

Posebno treba istaći usvajanje Budvanske deklaracije o ekološkoj demokratiji za našu održivu budućnost  14. septembra koja  još jednom potvrđuje ulogu Arhuske konvencije i Protokola u ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja.

Kao jedan od paralelnih sesija skupa bio je i sastanak „15 godina Arhus centara“ koji imaju značajnu ulogu da obezbede primenu konvencije u svojim zemljama. Cilj sesije je bio prezentovanje dosadašnjih aktivnosti Arhus centara iz 14 zemalja i planiranih budućih aktivnosti, gde je ispred Arhus centra Novi Beograd sastanku prisustvovala Tijana Ljubenović koja je najavila da će u narednom periodu glavni fokus ovog centra biti pristup pravosuđu iz oblasti životne sredine i povezivanje svih zainteresovanih strana kako bi se građanima približila njihova prava i kako bi ista mogla da ostvare.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva životne sredine, Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji i Arhus centra Novi Sad i Kragujevac.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti