ULAGANJE U ELEKTRANE SA OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Foto-ilustracija: Pixabay

U ovom tekstu pažnju ću posvećetiti samo onim izvorima električne energije koji koriste obnovljive izvore koje relativno dobro poznajem. To su male hidroelektrane, vetroelektrane, solarne elektrane i elektrane koje koriste biomasu koju direktno sagorevaju ili se od biomase generiše gas koji koriste uglavnom klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem.

Osnovna osobina prve tri vrste elektrana je velika varijabilnost raspoložive snage. Raspoloživa snaga kod ovih elektrana je stohastičkog karaktera i samo delimično se može predvideti. To znači da elektroenergetski sistem, na koji se te elektrane priključuju, mora u svakom trenutku da raspolaže obrtnom rezervom koja je bar jednaka snazi koju trenutno generišu male hidroelektrane, vetroelektrane i solarne elektrane. Drugim rečima, ne može se na račun instalisane snage u elektranama koje koriste obnovljive izvore energije smanjiti instalisana snaga u baznom delu elektroenergetskog sistema.

U FOKUSU:

Foto-ilustracija: Pixabay (distelAPPArath)

Elektrane koje koriste obnovljive izvore energije mogu da uštede energiju koju bi inače morao da isporuči bazni deo elektroenergetskog sistema. Time se smanjuje potrošnja uglja, gasa i mazuta u termoelektranama i smanjuje ispuštanje neželjenih gasova u atmosferu. S obzirom na to da za izgradnju elektrana, koje koriste obnovljive vidove energije, moraju da se ulože novčana sredstva, broj instaliranih MW u elektroenergetskom sistemu se povećava. To dovodi do povećanja fiksnog dela u izrazu za cenu električne energije. Varijabilni deo u izrazu za cenu električne energije je kod ovih elektrana nula, jer je energija vode, vetra i sunca besplatna. Međutim, cena električne energije u elektroenergetskom sistemu sa elektranama na obnovljive izvore energije mora biti veća nego u istom elektroenergetskom sistemu bez elektrana koje rade sa obnovljivim izvorima energije, jer je broj instalisanih MW u takvom elektroenergetskom sistemu veći. Cena električne energije u termoelektranama dosta zavisi od cene goriva (uglja, nafte i gasa). Povećavanje cena ovih goriva ide u prilog elektranama sa obnovljivim vidovima energije, jer su njihova goriva praktično besplatna.

Elektrane koje kao gorivo koriste biomasu imaju manju varijabilnost raspoložive snage. U tom pogledu ove elektrane su bolje od prethodne tri vrste. Međutim, biomasu treba sakupiti sa velikih površina obradivog ili drugog zemljišta i dopremiti do elektrane što uzrokuje troškove transporta, lagerovanja i proizvodnje biogasa.

Prof. dr MILENKO ĐURIĆ

Tekst u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti