MODERAN I ODRŽIV KONCEPT PROIZVODNJE ENERGIJE

Foto: ljubaznošću Aleksandra Vasića

EATON nudi široku lepezu proizvoda i rešenja koje njihovi partneri koriste u realizaciji projekata obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti.

Aleksandar Vasić, Cluster Sales Manager EATON, kaže da u ovoj kompaniji mnogo pažnje posvećuju podizanju svesti i edukaciji zaposlenih, kao i optimizaciji internih procesa koji za rezultat imaju održivi način poslovanja. Za zaposlene širom sveta pripremili smo posebnu mobilnu aplikaciju, iz koje imaju mogućnost da više saznaju o tome kako da prilagode navike u cilju povećanja energetske efikasnosti ili smanjenja zagađenja.

„Kada je reč o poslovnim i proizvodnim objektima, primenjujemo niz mera, od efikasnog upravljanja otpadom i optimizacije potrošnje energije, do transformacije voznog parka zamenom klasičnim vozilima na električni pogon“, kaže Aleksandar Vasić, sa kojim smo razgovarali o primeni EATON rešenja u Srbiji, prednostima novog koncepta proizvodnje, skladištenja i potrošnje električne energije, kao i rešenjima za solarne elektrane.

U FOKUSU:

Koja rešenja EATON nudi u Srbiji i u kojim sektorima se primenjuju?

Razvijamo i sa partnerima implementiramo rešenja za efikasno, bezbedno i održivo upravljanje energijom. Pored primene u proizvodnji električne energije, ona su primenjiva i u njenoj distribuciji do krajnjeg korisnika. Naše proizvode koriste industrija, proizvođači mašina, telekomunkacioni operatori, građevinska industrija… Jedan od proizvoda iz naše fabrike u Sremskoj Mitrovici, automatski osigurač, ima primenu i u porodičnoj kući i u fabričkoj hali.

Šta je Everything as a Grid koncept i koji su benefiti?

Foto: Eaton

Everything as a Grid je naša vizija budućnosti kada je u pitanju korišćenje električne energije. Reč je o potpuno novom konceptu proizvodnje, skladištenja i potrošnje električne energije, budući da živimo u svetu u kojem se ona više ne proizvodi samo u velikim elektranama. Realnost je da potrošači sami postaju i proizvođači, koji energiju mogu da proizvode lokalno, skladište je, a po potrebi i da je pošalju nazad u mrežu.

Everything as a Grid je skup proizvoda i rešenja, pre svega digitalnih, koji će korisniku omogućiti da maksimizira korišćenje energije koju sam proizvodi i postane energetski nezavisniji. S jedne strane, on smanjuje karbonski otisak i troškove, dok sa druge, dobija mogućnost da viškove proizvedene ili uskladištene energije stavi na raspolaganje mreži, čime pozitivno utiče na stabilnost sistema. Potrebe i mogućnosti svakog korisnika u mreži su individualne, zbog čega je i svako rešenje prilagođeno njegovim potrebama.

xSolAir je vrlo zanimljiv sistem za solarne elektrane. Koje su prednosti i po čemu je drugačiji?

Prema poslednjim istraživanjima tržišta, do 2050. godine upotreba solarne energije porašće čak 18 puta, a da bi se na pravi način iskoristila, potrebno je rešenje za priključenje solarne elektrane na mrežu koje se lako instalira i prilagođava različitim terenima u kratkom roku. Upravo zato, ali i zbog lake isporuke i stavljanja u pogon, xSolAir je odgovor kompanije EATON na potrebu da se za solarnu elektranu, posebno elektranu na zemlji, obezbedi mobilna trafostanica, kompaktnih dimenzija i spremna za povezivanje. Ovo rešenje je zapravo unapred sklopljena i podešena trafostanica kontejnerskog tipa. Važno je istaći da je ovako spremnu xSolAir trafostanicu potrebno samo postaviti na predviđenu lokaciju i povezati kablove – svi ostali parametri ugrađeneopreme su podešeni i spremni za rad.

Intervju vodila: Mirjana Vujadinović Tomevski

Intervju je objavljen u Magazinu Energetskog portala OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti