Učešće Agencije na ICPDR radionici o odnosu hidromorfoloških i bioloških elemenata kvaliteta vode

Foto-ilustracija: Pixabay

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Boris Novaković učestvovao je na radionici Workshop on the Relationship between Hydromorphological Alterations and Response of BQEs in Rivers, koja je održana 23. i 24. novembra 2017. godine u Beču, u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

Cilj radionice bio je razmena iskustva stručnjaka o uticaju hidromorfoloških promena na biološke elemente kvaliteta u rekama. Poseban akcenat stavljen je na identifikaciju odgovora različitih bioloških zajednica (fitobentosa, makrofita, bentosnih beskičmenjaka i riba) na hidromorfološke alteracije u različitim tipovima vodotoka, kao i na sprovođenje odgovarajućih mera na hidromorfološki degradiranim staništima, sa ciljem zaštite i očuvanja bioloških zajednica u rekama.

Na radionici je učestvovalo oko 60 učesnika.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti