U toku je javni uvid za projekat izgradnje vetroparka Crepaja snage 220 MW!

Opština Kovačica oglasila je izlaganje na rani javni uvid Plan detaljne detaljne regulacije za vetropark Crepaja. Rani javni uvid počeo je 28. maja, a trajaće do 11. juna 2020. godine.

Foto-ilustracija: Pixabay

Rani javni uvid održaće se u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, u Ulici Maršala Tita 50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br. 29, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Plan je u toku trajanja ranog javnog uvida dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (OVDE).

Do 11. juna, pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na izloženi Plan u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.

Područje Kovačice, na osnovu Studije Atlasa vetrova na teritoriji Vojvodine, se nalazi u zoni povoljnih vetrova (5,0-5,5 m/s) na visinama većim od 50 m iznad tla, a naročito 100 m iznad tla, što odgovara savremenim vetroelektranama snaga 2-2,5 MW, gde je eksploatacija energije vetra ekonomski isplativa.

U okviru vetroparka Crepaja biće postavljen 31 vetrogenerator, pojedinačne snage oko 7 MW. Ukupna snaga postrojenja iznosiće 220 MW. Gradiće se i trafostanica adekvatnog napona i snage.

U skladu sa „Studijom dugoročnog razvoja prenosne mreže 400 kV, 220 kV i 110 kV na području Republike Srbije, za period do 2020. godine“, biće podignuto 400 kV dalekovoda za prekogranično  povezivanje  sa  susednom  državom  Rumunijom, kao i  400  kV dalekovoda za obezbeđenje sigurnog napajanja električnim energijom i povezivanja susednih konzuma na relacijama: Kikinda-Subotica, Zrenjanin–Novi Sad, Zrenjanin-Pančevo, Pančevo-Vršac i Pančevo-Drmno, navodi se u Planu.

U sklopu projekta, planiraju se razvodni gasovodi za  gasifikaciju Opštine Kovačica i Opštine Opovo, kao i podzemno skladište gasa „Itebej“.

Naručilac i investitor projekta je kompanija New Energy Solutions, koja je u septembru prošle godine pustila u rad najveći vetropark u Srbiji Kovačica, snage 104,5 MW. Procenjuje se da 38 vetrenjača, koje se prostiru na površini većoj od 3.700 hektara, imaju kapacitet da električnom energijom snabdevaju 60 hiljada domaćinstava.

Jelena Kozbašić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti