U toku izrada tehničke dokumentacije za brzu saobraćajnicu Sombor-Kikinda, ovo su detalji trase

Foto-ilustracija: Unsplash (Florian Steciuk)

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je na javni uvid nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).

Kako je navedeno u nacrtu koji izradilo JP Zavod za urbanizam Vojvodine, u toku je izrada tehničke dokumentacije (projektnog i programskog zadatka) ove brze saobraćajnice od Sombora do Kikinde, koja je zbog položaja rute na mapi poznata i kao Osmeh Vojvodine.

Motoput Sombor – Kikinda je planiran kao državni put koji je namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila.

Saobraćajnica se projektuje za kretanje vozila brzinom od 100 kilometara na sat, u četiri vozne trake širine od po 3,5 metara.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je 11.273,42 ha, a za motoput se rezerviše prostor ukupne dužine od 164 km.

Pročitajte još:

Detaljna trasa

Planirani motoput podeljen je na dva sektora: Sektor 1-Sombor i Sektor 2– Kikinda i 8 deonica. Na koridoru motoputa je planirana izgradnja 11 petlji i 12 površinskih raskrsnica, kao i 152 mosta, propusta, natputnjaka i podvožnjaka.

1) Deonica Sombor 1 (Bački Breg – petlja „Sombor“)

Deonica 1 (km 0+000 – km 22+725), dužine od 22,7 km – počinje u zoni planirane kružne raskrsnice „Bački Breg“ na trasi postojećeg državnog puta br.15 i završava se posle planirane petlje „Sombor“. Tehničkom dokumentacijom se predviđa denivelisano ukrštanje tipa romb. Trasa puta u ovoj deonici planirana je sa prelaskom preko vodotoka Plazović.

2) Deonica Sombor 2 (petlja „Sombor“– granica opštine Kula )

Deonica 2 (km 22+725 – km 40+853), dužine od 18,1 km – počinje u zoni planirane planirane petlje „Sombor“ i završava se na granici grada Sombora sa opštinom Kula. Predviđa se denivelisano ukrštanje – petlja Kljajićevo tipa pola deteline i prelazak preko podsistema za navodnjavanje Telečka.

3) Deonica Kula (granica opštine Kula – granica opštine Vrbas)

Deonica 3 (km 40+853 – km 66+284), dužine od 25,4 km – počinje na granici grada Sombora/opštine Kula i završava se na granici opština Kula/Vrbas. Predviđaju se denivelisana ukrštanja – petlje Sivac, Crvenka tipa trube i Kula tipa pola deteline i prelazak preko podsistema za navodnjavanje Telečka.

4) Deonica Vrbas (granica opštine Vrbas – granica opštine Srbobran A1/E- 75 petlja „Vrbas“)

Deonica 4 (km 66+284 – km 81+211), dužine od 14,9 km – počinje na granici opština Kula/Vrbas i završava se na granici opštine Vrbas/Srbobran. Predviđaju se 4 denivelisana ukrštanja – petlje Vrbas zapad, Vrbas sever, Vrbas istok i Vrbas E-75 (deo u opštini Vrbas) , od čega su Vrbas istok i zapad tipa trube, dok su Vrbas sever i E-75 tipa pola deteline.

5) Deonica Srbobran (granica opštine Srbobran A1/E-75 petlja „Vrbas“ – granica opštine Bečej )

Foto-ilustracija: Unsplash (kimi lee)

Deonica 5 (km 81+211 – km 94+186), dužine od 12,9 km – počinje na granici opština Vrbas/Srbobran i završava se na granici opština Srbobran/Bečej. Tehničkom dokumentacijom se predviđaju 3 denivelisana ukrštanja – Vrbas E-75 (deo u opštini Srbobran), Srbobran sever i Turija – sva tri tipa pola deteline, kao i jedno ukrštanje u nivou površinska – kružna raskrsnica Srbobran zapad. Trasa planiranog motoputa u ovoj deonici položena je sa prelaskom preko reke Krivaje (3 prelaza).

6) Deonica Bečej (granica opštine Bečej – granica opštine Novi Bečej reka Tisa)

Deonica 6 (km 94+186 – km 113+025), dužine od 18,8 km – počinje na granici opština Srbobran /Bečej i završava se na granici opština Bečej/Novi Bečej. Tehničkom dokumentacijom se predviđaju 2 ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice Bečej zapad i Bečej jug. Trasa planiranog motoputa Sombor – Kikinda u ovoj deonici prelazi preko Beljanske bare (most), kanala OKM HS DTD i mostom preko Tise.

7) Deonica Novi Bečej (granica opštine Novi Bečej reka Tisa – granica Grada Kikinde OKM HS DTD, Kikindski kanal)

Deonica 7 (km 113+025 – km 148+182), dužine od 35,1 km – počinje na granici opština Bečej/Novi Bečej i završava se na granici opština Novi Bečej/grada Kikinde. Predviđaju se 4 ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice, Novi Bečej jug, Novi Bečej zapad, Novo Miloševo jug i Novo Miloševo sever. Trasa motoputa Sombor – Kikinda u ovoj deonici planirana je sa prelaskom preko reke Tise (granica deonice sa deonicom Bečej), i prelaskom preko kanala OKM HS DTD, Kikindski kanal na granici deonice sa deonicom Kikinda.

8) Deonica Kikinda (granica Grada Kikinde OKM HS DTD, Kikindski kanal-Nakovo)

Deonica 8 (km 148+182 – km 164+392), dužine od 16,2 km – počinje na granici opštine Novi Bečej/grada Kikinde i završava se na površinskoj raskrsnici na DP br.15 na pravcu ka Nakovu. Tehničkom dokumentacijom se predviđaju 3 ukrštanja u nivou površinske – kružne raskrsnice, Kikinda jug, Kikinda istok, Kikinda sever. Trasa je planirana sa prelaskom preko kanala OKM HS DTD, Kikindski kanal na granici deonice sa deonicom Novi Bečej.

Kao specijalan slučaj saobraćajnog pristupa na trasi motoputa, planiran je i direktan saobraćajni priključak specifičnog sadržaja na trasu motoputa, na potezu Novi Bečej – Novo Miloševo u zoni SRP „Slano Kopovo“- priključak za Araču (km 133+582), kao arheološki, kulturološki i verski lokalitet od posebnog značaja.

Kako je istaknuto u planu, Osmeh Vojvodine značajan je za saobraćajno povezivanje Srbije, odnosno Vojvodine sa Mađarskom i Rumunijom, dok istovremeno omogućuje vezu Bačke i Banata sa centralnom i zapadnom Srbijom preko autoputa E-75 Beograd – Subotica.

U februaru je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović najavio da je planirano da izgradnja počne u prvoj polovini ove godine i da traje naredne dve do tri godine.

Prema ranijim najavama, izgradnja će koštati oko 430 mil EUR.

Javni uvid u PPPPN traje do 25. maja.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti