U Hrvatskoj odabrani najpovoljniji ponuđači za dodelu tržišne premije

Foto-ilustracija: Pixabay (JanNijman)

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) doneo je Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača za dodelu tržišne premije. 

Tako su pravo na tržišnu premiju ostvarile kompanije Solektra iz Čakovca za tri solarne elektrane (ukupne snage približno 3.000 kW), kao i kompanija Java iz Ivanca za solarnu elektranu snage 5.000 kW. 

Pravo na tržišnu premiju ostvarile su i kompanija Odeta sa sedištem u Karlovcu za malu hidroelektranu snage 1.250 kW, kao i kompanija Male hidre iz Zagreba takođe za malu hidroelektranu Otočac snage 1.500 kW. 

Kompanija Acciona Energija iz Splita to pravo je ostvarila za vetroelektranu Boraja II snage 45 MW, kao i kompanija Vjetroelektrana Opor, takođe iz Splita, za vetroelektranu priključne snage 33 MW.

Inovativna tehnologija 

Prema grupama proizvodnih postrojenja čije su ponude ocenjene kao najbolje, najviše je nosilaca projekata elektrana na biogas

Pravo na tržišnu premiju ostvarili su poljoprivrednik Dominik Bokun iz Hrastovca za biogasno postrojenje priključne snage 740 kW, kompanija Novčić više sa sedištem u Zdencima (dva biogasna postrojenja, svaki snage 1000 kW), kompanija Širjan iz Svetog Petra Orehovca (biogasno postrojenje Šarampov snage 2000 kW), kompanija Stočar iz Varaždina (biogasno postrojenje Sračinec snage 1000 kW), kompanija Mesna industrija Natura sa sedištem u Đurđevcu (biogasno postrojenje snage 2000 kW), kao i Veterinarska ambulanta Martes sa sedištem u Semeljcima (biogasno postrojenje snage 1000 kW). 

U grupi proizvodnih postrojenja koja koriste inovativnu tehnologiju pravo na tržišnu premiju ostvarila je kompanija AAT Geothermae iz Draškovca za naprednu geotermalnu elektranu s internalizacijom ugljeničnih spojeva snage 10 MW.

Nevažeće ponude

Podsećamo, HROTE-u je na javnom konkursu za dodelu tržišne premije, u okviru raspoloživih kvota za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visoko efikasne kogeneracije, pristiglo 19 ponuda. 

Reč je o pet ponuda za solarne elektrane ukupne priključne snage 12.996 kW, tri za hidroelektrane (5.350 kW), kao i tri za vetroelektrane (113.000 kW). Pored toga, pristiglo je sedam ponuda za elektrane na biogas ukupne priključne snage 8.740 kW, kao i jedna za geotermalnu elektranu (inovativna tehnologija) snage 10.000 kW. 

Ukupna priključna snaga iz tih ponuda iznosi nešto više od 150 MW. Ukupna kvota iz toj javnog konkursa bila je 648 MW. Međutim, od 19 pristiglih ponuda, pravo na dodelu tržišne premije nisu ostvarili tri ponuđivača zato što su njihove ponude utvrđene kao nevažeće i nisu uzete u razmatranje, objavljeno je na stranicama HROTE-a. 

Reč je o ponudama kompanije Seš sa sedištem u Karlovcu za solarnu elektranu Škotovica snage pet MW, Hrvatske elektroprivrede (HEP) za malu hidroelektranu Peruča snage 2,6 MW, kao i kompanija BM Herba iz Lipika za vetroelektranu Ostrovica priključne snage 35 MW.

Izvor: energetika-net

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti