Tri lokalne samouprave dodeljuju energetske vaučere

Foto-ilustracija: Pixabay (Nowaja)

Javni poziv za dodelu energetskih vaučera raspisale su tri lokalne samouprave, za građane i domaćinstva koja ispunjavaju potrebne uslove.

Opština Ruma raspisala je dva javna poziva za domaćinstva sa teritorije Opštine Ruma za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera, a pravo na učešće imaju oni čiji ukupni mesečni prihod i primanja ne prelaze 25.000 dinara po članu domaćinstva.

Vrednost subvencije iznosi 15.000 dinara. Izuzetno, vrednost subvencije iznosi 3.000 dinara za korisnike koji su energetski ugroženi kupci u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu, navodi se na zvaničnom sajtu Opštine Ruma. Rok za podnošenje prijave je do utroška sredstava, a najkasnije do 17. novembra 2022.

Grad Sombor na zvaničnom sajtu objavio je da se prvobitni rok za podnošenje prijave, koji je trebalo da traje do danas 25. oktobra 2022, produžava do utroška sredstava. Pomoću energetskih vaučera u iznosu od 15.000 dinara, građani Sombora mogu da plate račun za utrošenu toplotnu energiju ili da nabave ogrev (drvo, pelet, briketi). Potrebnu dokumentaciju građani treba da dostave Centru za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora.

Pravo na učešće ima lice čije je prebivalište na teritoriji grada Sombora i pripadajućih naseljenih mesta i čiji ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi iznos od 20.000 dinara. Takođe, uslov je da lica, odnosno domaćinstva, nisu u 2022. godini za nabavku ogreva ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć od strane Centra za socijalni rad u Somboru ili im je po drugom osnovu iz sredstava grada Sombora subvencionisano plaćanje računa za utrošenu toplotnu energiju kod privrednog subjekta.

Energetske vaučere dobiće i građani Sremske Mitrovice, koja je među prvima u Srbiji uvela ovakve vaučere. Vrednost subvencije u vidu vaučera iznosi 10.000 dinara, a pravo na njihovo korišćenje utvrđuje stručna komisija. Građani će ovim vaučerima moći da plaćaju račune za grejanje preduzeću ,,Toplifikacija’’, ali će moći da ih koriste i za refundaciju troškova nabavke ogrevnog drveta, peleta, mazuta i uglja.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti