Tag: Zelena stolica

Održana koferencija Partnerstvo za zeleni Novi Sad

Konferencija „Partnerstvo za zeleni Novi Sad“, čiji je cilj da se unapredi razvoj politika iz oblasti zaštite životne sredine uspostavljanjem „Zelene stolice“, održana je u petak, 6. decembra, u Skupštini Grada Novog Sada....

Predstavljen i usvojen Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2017. godinu

 Članovi Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije su, na sednici održanoj 1. novembra, razmotrili Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2017. godinu, koji je podnela Vlada. Državni...

Članovi neformalne Zelene poslaničke grupe razgovarali sa predstavnicima OCD

 Narodni poslanici, članovi neformalne Zelene poslaničke grupe su, u saradnji sa koordinacionim timom mreže organizacija civilnog društva „Zelena stolica”, održali u Narodnoj skupštini Republike Srbije niz neformalnih razgovora sa predstavnicima organizacija civilnog...

Sastanak o životnoj sredini u Narodnoj skupštini Republike Srbije

 Mreža Zelena stolica organizuje danas sastanak svojih članica sa poslanicima angažovanim u oblasti zaštite životne sredine, članovima/icama Zelene poslaničke grupe i Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sastanak...

Brošura o mehanizmu Zelena stolica

 Koordinacioni tim Zelene stolice je pripremio brošuru o mehanizmu Zelena stolica kojom obeležava pet godina postojanja. Brošura je još jedan pokušaj koordinacionog tima Zelene stolice i predstavnika/ca Odbora za zaštitu životne sredine Narodne...

Održana 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

 Na 12. sednici, održanoj 1. juna, Odbor za zaštitu životne sredine je razmatrao Informacije o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar-april 2018. godine. Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne...

Održana 11. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na 11. sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 8. maja, članovi su se informisali o statusu Pregovaračke pozicije i planu aktivnosti Pregovaračke grupe za Poglavlje 27. Status Pregovaračke pozicije članovima je obrazložio...

Održana šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održanoj 17. jula, članovi Odbora razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine. Na samom početku sednice, predsednik Odbora Branislav Blažić istakao je da je...

Bliža saradnja dvaju odbora za zaštitu životne sredine

Dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine održao je sastanak sa predstavnicima Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine AP Vojvodina, na kojem je dogovorena buduća bliža...

Sastanak Mreže civilnog društva „Zelena stolica“

U četvrtak 28. januara 2016. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održan je sastanak Mreže civilnog društva zainteresovanih za oblast životne sredine „Zelena stolica“. Kako je navedeno u saopštenju Narodne Skupštine, u okviru...

IZDVOJENE VESTI