Tag: šumski ekosistemi

Stanje pošumljenosti je bolje nego pre 90 godina

Oko 40 odsto površine Srbije je pod šumom. Više nego ranije, ali nedovoljno. Štetu im nanose i klimatske promene i nemar, pokazalo je istraživanje srpskih šuma, prvo nakon 17 godina. Za održanje...

Interaktivne radionice o obnavljanju šumskih ekosistema u ŠU „Kovilj“

U periodu 16. do 17. decembar 2019. godine, na teritoriji Srbije održane su interaktivne radionice pod nazivom: “Obnavljanje šumskih područja" i "Bon izazov" u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Cilj radionica bio je da pruži učesnicima...

Tajna fiziologija šuma

Iako je jedno od osnovnih svojstava evolutivnih promena sposobnost vrste i ekosistema da se prilagode novim uslovima, naučnici se do sada nisu isuviše bavili istraživanjima o prilagođavanju šuma klimatskim promenama. Nedavni zaključci ipak...

Nezakonita seča šuma – i dalje bez kazni

Krađa šume je na sudu teško dokaziva, broj krivičnih prijava sve je veći ali je broj osuđenih sve manji kao i površina pod ovim dragocenim resursom. Po bogatstvu šuma, nalazimo se među siromašnijim...

Pokrenut Informacioni sistem šuma Evrope

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) pokrenula je ambiciozan projekat uspostavljanja Informacionog sistema šuma Evrope (Forest Information System Europe - FISE). Na drugom sastanku nacionalnih referentnih centara za šume, predstavljen je prototip platforme...

Srbija obeležila Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše

Obeležavanjem 17. juna, Svetskog dana borbe protiv dezertifikacije i suše u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa partnerima i učesnicima još jednom je ukazalo da je...

Naučnici otkrili novi metod merenja biodiverziteta šuma

Produktivnost i stabilnost šumskih ekosistema zavisi od funkcionalnog diverziteta njihovih vrsta. Naučnici su razvili novi metod kojim bi mogli mapirati funkcionalni diverzitet šuma u novom obimu, ne mereći diverzitet pojedinačnih jedinki već...

IZDVOJENE VESTI