Interaktivne radionice o obnavljanju šumskih ekosistema u ŠU „Kovilj“

Foto: JP „Vojvodinašume“

U periodu 16. do 17. decembar 2019. godine, na teritoriji Srbije održane su interaktivne radionice pod nazivom: “Obnavljanje šumskih područja“ i „Bon izazov“ u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Cilj radionica bio je da pruži učesnicima više informacija o Bon izazovu, Dekadi UN-a za obnavljanje ekosistema i ECCA30 inicijativi, kao i da prikupi povratne informacije od učesnika za predstojeću studiju o obnavljanju šumskih područja u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi.

U okviru radionica, učesnici su posetili Šumsku upravu „Kovilj“, gde su imali priliku da na terenu vide primere dobre prakse kada je reč o degradiranim šumama. Takođe, u razgovoru sa izvršnim direktorom za šumarstvo, ekologiju i razvoj, dr Markom Marinkovićem i drugim predstavnicima JP “Vojvodinašume”, svi prisutni upoznali su se sa praktičnim rešenjima koja preduzeće primenjuje prilikom gazdovanja šumama u složenim socio-ekonomskim uslovima koji su danas prisutni. Predočena im je i problematika suočavanja sa izazovima, kao što su posledice klimatskih pojava koje se ogledaju u narušenoj stabilnosti šumskih ekosistema.

Ujedinjene nacije su nedavno proglasile period od 2021. do 2030. za dekadu posvećenu obnavljanju ekosistema, što pruža jedinstvenu priliku za udružene napore, a radi obnavljanja šumskih područja, kreiranja dodatnih poslova u sektoru šumarstva i borbe protiv klimatskih promena, sve u skladu sa ciljevima 2030. Agende za održivi razvoj.

„Bon izazov“, iniciran u 2011. godini, čije je trajanje produženo ukazom Deklaracije o šumama, usvojene 2014. godine, u Njujorku, predstavlja globalnu inicijativu da se obnovi 150 miliona hektara degradiranog zemljišta do 2020. i 350 miliona hektara do 2030. godine. Ova inicijativa funkcioniše kao otvorena, fleksibilna platforma na bazi dobrovoljnog učešća koja služi da pruži podršku zemljama zainteresovanim za obnovu degradiranog zemljišta i njegovog ponovnog pošumljavanja.

ECCA30 inicijativa je regionalna inicijativa koja podržava zalaganje i implementaciju „Bon izazova“, neutralizaciju degradiranog zemljišta i postizanje ciljeva Sporazuma u Parizu, koji se odnose na šume i sektor šumarstva. Ova inicijativa će takodje olakšati pristup tehničkoj i finansijskog podršci i osnažiti regionalnu saradnju i razmenu kapaciteta na obnavljanju degradiranog zemljišta.

Dekada za obnavljanje ekosistema pri Ujedinjenim nacijama, „Bon izazov“ i ECCA30 služe da podrže nacionalne prioritete, uključujući pristup vodenim resursima, hrani, ruralnom razvoju, borbi protiv klimatskih promena, očuvanju biodiverziteta i sprečavanju degradacije zemljišta. Ove inicijative će doprineti međunarodnom i regionalnom priznavanju njihovih ambicija i napora za projekte obnove zemljišta i pošumljavanja.

Izvor: JP „Vojvodinašume“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti