Tag: poljoprivredna udruženja

Poziv za učestvovanje na sastanku o budžetskom finansiranju poljoprivrede za 2024.

S obzirom na značajnu ulogu poljoprivrede u ekonomskom i socijalnom razvoju Republike Srbije, sva poljoprivredna udruženja koja su zainteresovana da učestvuju na satanku sa predstavnicima Vlade na temu finansiranja poljoprivrede i budžeta...

IZDVOJENE VESTI