Šar planina u Severnoj Makedoniji proglašena za Nacionalni park 

Foto: Wikipedia/Besnik Dujaka

Nakon 27 godina intenzivnog rada instituacija, udruženja i ekoloških organizacija područje Šar planine koje se nalazi u Severnoj Makedoniji proglašeno je Nacionalnim parkom. Parlament je usvojio Zakon o proglašenju dela Šar planine za Nacionalni park, ispisujući novu zelenu stranicu u istoriji ove zemlje.

“Istorijske odluke poput stvaranja Nacionalnog parka Šar planina mogu poboljšati celokupno stanje prirode koja podržava sav život na Zemlji. Obnova ekosistema je od suštinskog značaja za usporavanje ili preokret gubitka vrsta”, rekao je Bruno Pozzi iz Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i dodao da im je bila privilegija da budu uz Severnu Makedoniju na ovom putu.

“Ovo je Šara. Ovo je naš novi Nacionalni park. Uspeli smo. Toliko smo radili. Prošlo je toliko godina. Želeo bih svima da čestitam, ovo je naša šansa za razvoj turizma, infrastrukture i ovo će pružiti mogućnosti građanima da se vrate i žive na ovim prostorima. Veoma smo ponosni”, rekao je Naser Nuredini, ministar životne sredine i prostornog planiranja Severne Makedonije.

U ovoj zemlji se nalazi raznovrstan biljni i životinjski svet, mnoge endemske vrste nalaze se upravo na Šar planini na kojoj se sakuplja i koristi više od 70 vrsta lekovitog bilja. Prema procenama stručnjaka u ovoj zemlji živi svega pedeset ugroženih balkanskih risova, ali oni će sada imati sigurnu budućnost jer se nalaze u zaštićenom području.

Foto: Wikipedia/Makedonec

Nacionalni park Šar planina podeljen je u četiri zone sa različitim nivoima zaštite životne sredine. U najstrožoj zoni, koja sadrži lednička jezera i tresetišta biće dozvoljena samo naučna istraživanja, tradicionalna ispaša i planinarenje markiranim stazama. Tamo će biti zabranjeni lov, upotreba motornih vozila, kampovanje i izgradnja novih kuća.

U zoni aktivnog upravljanja, koja pokriva gotovo polovinu površine parka i uključuje najvažnije šumske ekosisteme, biće dozvoljena aktivnosti koje ne utiču negativno na zaštitu prirode.

Zona za održivu upotrebu pokriva 22 odsto Šar planine, tu se nalaze naselja i sva prateća infrastruktura. Izgradnja velike nove infrastrukture, poput žičara ili hidroelektrana, biće zabranjena. Biće određene lokacije za kampovanje, a biće moguće izgraditi informativne centre za posetioce.

Četvrta je “tampon zona” koja se nalazi oko skijališta Popova Šapka,  predviđeno je da se u ovoj oblasti preduzme mere kako bi se smanjio uticaj odmarališta na životnu sredinu.

Područje koje pokriva park obuhvata 30 sela sa više od 26.000 stanovnika, a prema istraživanju iz ove godine čak 82 odsto žitelja reklo je da Šar planina treba da postane zaštićeno područje.

Šar planina se nalazi na granici Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Srbija je 1986. godine Šar planinu proglasila Nacionalnim parkom kako bi zaštitila i očuvala šume molike i munike, ali i mešovite listopadne šume, te žbunaste zajednice bora krivulja, a visokoplaninski regioni i serpentinski kamenjari su staništa retkih biljaka.

Milica Radičević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti