Revitalizacija staništa gorocveta kod Žablja

Foto: pzzp.rs

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je 5. aprila 2017. godine zajedno sa OŠ „Miloš Crnjanski“ iz Žablja nastavio sa radnom akcijom „Revitalizacija stepskih staništa kod Žablja“.

Cilj akcije je bio da se uklanjanjem žbunaste vegetacije, koja se ovde razmnožava zbog nedovoljne ispaše, omogući širenje gorocveta.

Radovi su uključivali čišćenje grmlja i monitoring zaštićene vrste gorocveta (Adonis vernalis).

izvor: pzzp.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti