Razlika u salinitetu važan je faktor za formiranje morskog leda

Foto-ilustracija: Pixabay (spalla67)

Naučnici sa Univerziteta u Geteborgu izneli su podatak da do formiranja leda na površini polarnih mora ne dolazi samo usled niskih temperatura, već da važnu ulogu ima količina saliniteta.

S obzirom na to da je hladna voda teža od tople, ona bi trebalo da tone, a da se na površini nađe toplija, koja ne bi mogla da omogući formiranje veće količine leda. Međutim, razlika u salinitetu površinske i vode u dubinama, stvara jednu vrstu poklopca, koja ne dozvoljava mešanje voda, odnosno izbijanje toplije vode na površinu.

Površinski sloj vode ima manju gustinu saliniteta usled padavina i topljenja glečera, zbog čega se i zadržava na površini.

Globalno zagrevanje s jedne strane dovodi do topljenja morskog leda koji ima važnu ulogu u sprečavanju efekta staklene bašte, zbog sposobnosti odbijanja sunčeve svetlosti nazad u atmosferu. S druge strane topljenjem se povećava količina slatke vode i razlika u salinitetu na površini mora, što omogućava formiranje poklopca, zahvaljujući kojem se led i formira.

Pročitajte još:

Koji efekat će biti dominantan, naučnici i dalje ne mogu da predvide.

Treba napraviti razliku između morskog leda, glečera i ledenih bregova. Morski led formira se u okeanu, dok se glečeri formiraju na kopnu. Na kraju, ledeni bregovi predstavljaju led u moru koji se odlomio od glečera.

Usled ljudskih aktivnosti, od početka 1900. godine topljenje glečera je ubrzano. Prema podacima koje je izneo WWF, ukoliko se emisije i značajno smanje u narednim decenijama, više od trećine preostalih glečera istopiće se pre 2100. godine. Kada je reč o morskom ledu, 95 odsto najstarijeg i najdebljeg leda na Arktiku već je nestalo.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti