Uvid u Materijal za izradu Prostornog plana Parka prirode „Begečka jama“

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“ održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 4. do 18. marta ove godine.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam
i zaštitu životne sredine

Organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge insitucije, koje su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objakat pozivaju se da daju uslove i mišljenja od značaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“, i da iste dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti