Promovisana Arhuska konvencija u Beranama

Foto-ilustracija: Pixabay

U Beranama je 10. novembra 2017.god. u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Arhus centra organizovan edukativni seminar za predsednike mesnih zajednica o Arhuskoj konvenciji.

Kako je Arhus centar uspostavljen upravo da promoviše odgovarajuće zakonodavstvo održavanjem radionica, treninga, seminara, prvenstveno za predstavnike mesnih zajednica, medija, ekoloških i drugih udruženja o implementaciji Arhuske konvencije, tema seminara je bila Promovisanje odredbi Arhuske konvencije sa ciljem njene proaktivnije primene u praksi.

Ovom prilikom, u cilju uspostavljanja viših demokratskih prava društvene zajednice, prisutni su upoznati sa Arhuskom konvencijom, pravima koje iz nje proizilaze, kao i načinom na koji građani mogu svoja Ustavom garantovana prava ostvariti. Akcenat je stavljen na drugi stub Arhuske konvencije i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka, gde su predsednici mesnih zajednica kao predstavnici građana prepoznati kao ciljna grupa, u nastojanju da se doprinese osnaživanju kapaciteta samih građana, u smislu što aktivnijeg učešća u Javnim raspravama, kada su u pitanju odluke koje se odnose na životnu sredinu.

Prisutni su izrazili zahvalnost prema Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao i Arhus centru Berane, na održavanju edukativnog seminara, kao i pružanju podrške i u prethodnom periodu, sa željom da se edukacija o pravima građana iz oblasti životne sredine nastavi i u narednim prilikama.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti