Predstavljanje izveštaja „Digitalna, inovativna i održiva rešenja u građevinskoj industriji“

Foto: OROOK d.o.o.

Godinu dana nakon objavljivanja prvog OROOK Izveštaja o zapošljavanju u građevinskoj industriji, koji je pokrenut sa namerom da akterima u građevinarstvu i drugim zainteresovanim stranama obezbedi pristup podacima o tržištu rada, sa ciljem unapređenja građevinske industrije objavljen je i drugi po redu Izveštaj koji obrađuje nove aktuelne teme.

Pre godinu dana su inženjerska zajednica, kao i kompanije u građevinskoj industriji u Srbiji imale priliku da pogledaju rezultate mišljenja više od 700 profesionalaca i više od 50 kompanija različitih delatnosti u okviru građevinske industrije o platama i uslovima rada, o načinima za zadržavanje kvalitetnog kadra u zemlji i načinima za popravljanje komunikacije na relaciji poslodavac-kandidat. Ove godine izvestaj se bavi aktuelnim izazovima koje u građevinskoj industriji postavlja proces dualne tranzicije, odnosno zelene i digitalne transformacije.

Zahvaljujući velikom uticaju koje građevinska industrija ima na društvo, a koji se ogleda u enormnoj potrošnji prirodnih sirovina i energije kao i velikoj emisiji ugljen-dioksida sa jedne strane, ali i u maloj produktivnosti radne snage koja često rezultira kašnjenjem ili prekoračenjem budžeta na projektima sa druge strane, ovogodišnji OROOK izveštaj se bavi mogućnostima primene digitalnih, inovativnih i održivih rešenja u građevinskoj industriji.

U Izveštaju koji nosi naslov „OROOK Izveštaj 2.0: Digitalna, inovativna i održiva rešenja u građevinskoj industriji“ čitaoce očekuje pregršt tekstova na obe teme. Autori tekstova su kompanije koje su prepoznale veliki potencijal u ovoj dualnoj tranziciji i koje uspešno primenjuju ova rešenja na investicionim projektima svih veličina.

U delu Izveštaja koji se odnosi na digitalnu transformaciju čitaćete o platformama i softverima za foto-dokumentovanje projekata i poboljšanje procesa upravljanja različitim fazama na projektu, o mogućim primenama BIM tehnologija za upravljanje projektima, izradu tehničke dokumentacije, crtanje planova armature, za izbor i proračun materijala za zidarske radove. U okviru ovog dela predstavljena je i tehnologija za snimanje stvarnosti i automatizaciju građevinskih mašina. Posebna pažnja posvećena je predstavljanju ovih rešenja na projektima kroz primere dobre prakse.

Foto: OROOK d.o.o.

U delu Izveštaja koji se bavi inovativnim i održivim rešenjima fokus je na materijalima koji doprinose poboljšanju energetske efikasnosti objekata, aktuelnim tehnologijama za proizvodnju betonskih struktura pomoću 3D štampe, primeni olakšanih betonskih ploča kao sistem međuspratnih konstrukcija, kao i održivim strategijama u okviru kompanija.

Poseban deo Izveštaja je predstavljanje obrazovnih i naučnoistraživačkih ustanova i relevantnih udruženja koja u okviru svojih aktivnosti promovišu upotrebu ovih rešenja i učestvuju u kreiranju standarda i politika vezanih za njih. Kao i prethodni, i ovaj Izveštaj će biti dostupan u digitalnom formatu na Orook.net platformi, a takođe će biti predstavljen i na panel diskusiji 29.06.2022. godine u 13h u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15.

OROOK će nastaviti da kroz istraživanja i publikacije obrađuje teme od značaja za napredak u karijeri i poslovanju u građevinarstvu.

Izvor: OROOK d.o.o.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti