Porez na ugljenik u Švedskoj – primer dobre ekološke prakse u razvijenoj zemlji

Porez na ugljenikPorez na ugljenik uveden je u Švedskoj kako bi se podstakli građani da koriste manje fosilnih goriva, a više energije iz obnovljivih izvora.

Ovaj porez stupio je na snagu još 1991. godine, a emisija štetnih gasova u saobraćaju, samo u periodu do 2005. Godine, smanjena je zahvaljujući ovoj meri između 1,5 i 3,2 tona.

Ipak ključne industrije su izuzete iz ovih taksi. Da ovaj porez nije uveden količina ugljendioksida bi danas bila veća za 20%. Građana Švedske danas plaćaju 30 centi više po litru goriva i to nije veliki ekonomski udar na njihov budžet.

Od početka primene ovog poreza ukupna emisija štetnih gasova opala je za 9%, a ekonomski razvoj porastao je za čitavih 48%.

Koristeći ove podsticajne mere Švedska je danas zemlja sa najmanjom emisijom štetnih gasova od 6,7 tona godišnje što je značajno ispod proseka Evropske Unije čiji je prosek 9,3 tona.

Ovakav primer ispratile su Finska, Danska, Norveška i Švajcarska imajući u vidu cilj EU da se do 2020. godine teret poreza prebaci sa rada na energiju i životnu sredinu.

Foto: LeBigZ

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti