Početkom novembra javna rasprava o skladištenju opasnog otpada u Topoli

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Stara Varoš podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada i tretmana opasnog otpada – otpadnih vozila i elektronskog i električnog otpada u opštni Topola.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na internet sajtu resornog ministarstva ili u prostorijama opštine Topola.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije biće održana u prostorijama opštine Topola 4. novembra 2016. godine u 12 časova.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti