Tag: otpadna vozila

Ministar Trivan najavio subvencije električnih i hibridnih automobila

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan poručio je juče, 6. februara, da Ministarstvo na čijem je čelu, zajedno sa partnerima, ide ka rešenjima koja će popraviti kvalitet vazduha...

U planu skladištenje otpada u Loznici

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće “Green Idea“ podnelo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih...

Rasklapanje i detoksikacija otpadnih vozila uskoro u Kruševcu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj...

Javna rasprava o upravljanju otpadom u Loznici krajem oktobra

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Green Idea podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih...

Javna rasprava o postrojenju za detoksikaciju otpadnih vozila sredinom septembra u Kruševcu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „NKM METALIS“ Kruševac, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih...

Podnet zahtev za upravljanje otpadnim vozilima u Kruševcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „N.K.M. Metalis” Kruševac podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za rastavljanje i detoksikaciju otpadnih...

Podnet zahtev za skladištenje opasnog otpada u Kragujevcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje Dopune dozvole za skladištenje opasnog otpada od strane operatera „ŠUMADIJA SIROVINE“ na lokaciji u Kragujevcu. Aktivnosti koje ovaj operater...

Predstavljen Plan za upravljanje otpadnim vozilima

U okviru Tvining projekta „Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji“, koji zajednički sprovode Austrijska agencija za zaštitu životne sredine, nemačko Savezno ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne...

Podnet zahtev za tretman otpada u Doljevcu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada (otpadnih vozila) od strane operatera „A&D–METAL PUKOVAC“ iz Pukovca. Aktivnosti koje operater...

Početkom novembra javna rasprava o skladištenju opasnog otpada u Topoli

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Stara Varoš podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu...

Javna rasprava o upravljanju otpadom u Kraljevu krajem septembra

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta Steel Impex iz Sremske Kamenice podneo Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta...

Potrebno ažurirati studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za skladištenje otpada u Kraljevu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je donelo rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX iz Novog Sada u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu...

Doneto rešenje za tretman opasnog otpada u Topoli

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je donelo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada...

Podnet zahtev za potrebu procene uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta kompanija „Stara Varoš“ iz Topole podnela Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja...

Sredinom jula javna rasprava o skladištenju opasnog otpada u Valjevu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće „Inos-Balkan“ podnelo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada. Kako...

Srbija dobija Nacionalni plan upravljanja otpadnim vozilima

U prostorijama Privredne komore Srbije održan je okrugli sto „Upravljanje otpadnim vozilima i naknadama za njihovo zbrinjavanje“. Pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodin Aleksandar Vesić izjavio je da će do kraja...

IZDVOJENE VESTI