Tag: Stara Varoš

Početkom novembra javna rasprava o skladištenju opasnog otpada u Topoli

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće Stara Varoš podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu...

Podnet zahtev za skladištenje opasnog otpada

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada od strane privrednog društva „Stara Varoš“ iz Topole. Kako je navedeno, privredno...

IZDVOJENE VESTI