Početak izrade Nacrta nacionalnog programa za očuvanje zemljišta i ublažavanje posledica suša

Foto-ilustracija: Unsplash (Wynand Uys)

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) obaveštava javnost o početku izrade Nacrta nacionalnog akcionog programa za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta i ublažavanje posledica suša na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: NAP).

Odredbama Zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi („Službeni glasnik RSˮ – međunarodni ugovori, broj 102/07), utvrđeno je da su Strane Konvencije dužne da pripreme nacionalne akcione programe. Cilj ovih programa je da identifikuju činioce koji doprinose dezertifikaciji i praktične mere neophodne za borbu protiv dezertifikacije i ublažavanja posledica suše, kao i da odrede odgovarajuće uloge vlade, lokalnih zajednica i korisnika zemljišta i raspoložive potrebne resurse.

Za potrebe izrade Nacrta NAP-a, Ministarstvo zaštite životne sredine je obrazovalo Radnu grupu za izradu Nacionalnog akcionog programa za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi (UNCCD). Radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, naučnih i stručnih institucija i organizacija civilnog društva, koji će obezbediti relevantne informacije i podatke iz delokruga nadležnosti institucija koje predstavljaju, što će stručno doprineti samom procesu izrade Nacrta NAP-a.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti