Počela realizacija projekta „Lovćenski zvončić – očuvanje, razumevanje i promocija“

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Nevladinog udruženja „Živeti zeleno-Living green“ sa jedne strane i Nacionalnog parka Lovćen i Vatrogasne jedinice Cetinje sa druge, u aprilu ove godine, stvorene su mogućnosti za početak realizacije aktivnosti koje su definisane projektom „Lovćenski zvončić – očuvanje, razumevanje i promocija“.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Implementator projekta je Nevladino udruženje „Živeti zeleno – Living green“, a donator CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund).

Lovćenski zvončić je usko endemična biljna vrsta koja se nalazi isključivo na uskom arealu u pograničnoj zoni zaštićenog područja NP Lovćen, na južnim padinama Štirovnika.

Usled ekstremnih ekoloških uslova, naročito leti, stanište lovćenskog zvončića je u visokorizičnom položaju kada je reč o požarima, koji mogu biti izazvani kako prirodnim činiocima (visokim temperaturama i čestim atmosferskim pražnjenjima), tako i ljudskim faktorom.

Zato je glavni cilj projekta očuvanje, zaštita i promocija populacije i staništa stenoendemične vrste lovćenski zvončić, dok su specifični ciljevi projekta otklanjanje rizika od pojave požara na njegovom staništu putem inovativne metode zaštite od požara, obuke nadzornika i lokalnog stanovništva o preventivnim i direktnim merama zaštite od požara, kao i uključivanja javnosti u zaštitu lovćenskog zvončića.

U cilju realizacije projektnih aktivnosti koje se odnose na očuvanja i zaštitu populacije i staništa, i istovremeno otklanjanja rizika od pojave požara na staništu lovćenskog zvončića, instalirana je specifična protivpožarna oprema koja podrazumeva uvođenje potpuno novog postupka i tehnike gašenja požara.

Inovativna metoda podrazumeva procenu i evidentiranje mikrolokaliteta koji su najrizičniji za izbijanje požara, te postavljanje tzv. vodenih biorazgradivih kesa (kapaciteta 10 litara) i rezervoara, tj. kanistera sa vodom iz kojih se pune.

Biorazgadive vodene kese se rasprskavaju na temperaturi od 45-50 Celzijusevih stepeni ispuštajući vodu te na taj način spriječavaju izbijanje požara.

S obzirom da su vodene kese biorazgradive i kao takve podložne propadanju uslijed nepovoljnih vremenskih uslova ili dejstva životinja, nadzornici NP Lovćen će u narednom periodu kontrolom instalirane opreme tokom požarne sezone registrovati one koje su oštećene i izvršiti njihovu pravovremenu zamenu.

S tim u vezi ovih dana planirano je organizovanje edukativnih radionica i obuka za nadzornike NP Lovćen i lokalno stanovištvo o pravilnom rukovanju inovativnom protivpožarnom opremom i načinima pravovremenog reagovanja u slučaju izbijanja požara.

Važno je napomenuti i to da će biorazgradive vodene kese nakon požerne sezone biti uklonjene sa staništa lovćenskog zvončića, kao i da se njihovo postavljanje planira i u toku požarne sezone 2020. godine.

Završetak realizacije projekta planiran je krajem juna 2020. godine.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti