Peti međunarodni kongres o zemljištu

eu_soil_kongres2016Agencija za zaštitu životne sredine je učestvovala na 5. Evropskom kongresu o zemljištu Eurosoil 2016 koji je održan u Istanbulu, Turska u periodu 16. -21. oktobra.

Na Kongresu su predstavljena dva rada: Assessment and management of contaminated sites in Serbia i Organic carbon stocks in the chernozems of Serbia.

U radovima je dat prikaz rezultata dobijenih na osnovu analize podataka iz Katastra kontaminiranih lokacija, kao i rezultati analize rezervi organskog ugljenika u černozemima Srbije.

Izvor: sepa.gov.rs

V.V.

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti