Tag: Organic carbon stocks in the chernozems of Serbia

Peti međunarodni kongres o zemljištu

Agencija za zaštitu životne sredine je učestvovala na 5. Evropskom kongresu o zemljištu Eurosoil 2016 koji je održan u Istanbulu, Turska u periodu 16. -21. oktobra. Na Kongresu su predstavljena dva rada: Assessment...

IZDVOJENE VESTI