Osnovan Zeleni klub u BiH

Foto-ilustracija: Pixabay

Grupa zastupnika sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Školom za političke studije Veća Evrope u Bosni i Hercegovini i uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), osnovala je Zeleni klub koji će raditi na jačanju javnog dijaloga u oblasti energetike, pitanjima iz oblasti obnovljivih izvora energije, klimatskih promena, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

U fokusu pažnje Kluba naći će se razumevanje i implementacija direktiva i obaveza naspram Evropske unije i Energetske zajednice, jačanje kapaciteta izabranih i imenovanih zvaničnika, kao i zakonadavne aktivnosti na različitim nivoima vlasti u spomenutim oblastima.

U nastavku svoga rada Klub će biti otvoren za pristupanje i aktivni angažman i drugih izabranih zvaničnika sa svih nivoa vlasti kako bi se što brže i efikasnije ispunio jedan od ciljeva, da se rasprava o ovim veoma značajnim pitanjima, ali i odlučivanje o istima, vrati u parlamente na svim nivoima.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti