Oko 100 lokalnih samouprava prijavilo projekte za sredstva iz Fonda za unapređenje energetske efikasnosti

energetska efikasnostPrema saznanjima Energetskog portala, nešto manje od 100 opština u Srbiji prijavilo je projekte oblasti efikasnog korišćenja energije po Javnom pozivu za dodelu sredstava iz budžetskog Fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi njihovog finansiranja u 2014. godini.

Rok za prijavu projekata trajao je 20 dana, do 20. februara, a komisija, koja sada pregleda prispele prijave – projekte, odluku o izboru projekata doneće 10. marta.

Raspoloživa sredstva za ove namene iznose 180 miliona dinara. Maksimalan iznos sredstava koje može dobiti lokalna samouprava koja se nalazi u devastiranom području je 18 miliona dinara (100%), odnosno 15 miliona dinara (70%) za projekte u ostalim lokalnim samoupravama.

Neki od kriterijuma za izbor projekata su očekivana ušteda energije u kWh na godišnjem nivou, vrsta objekta od javnog značaja, udeo sopstvenog učešća jedinice lokalne samouprave u ukupnoj investiciji, za kategorije projekta unapređenja termičkog omotača, zamene sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom, unapređenja, odnosno modernizacije sistema unutrašnjeg osvetljenja, unapređenja termičkog omotača i energetskih sistema putem kombinovanja mera, modernizacije sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama i instalacije solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

Jedinice lokalne samouprave čiji projekti budu izabrani imaće rok od 30 dana za objavu javne nabavke za odabir izvođača radova od dana potpisivanja ugovora sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti