Održan simpozijum o energetskoj efikasnosti u Hrvatskoj

Foto: fzoeu.hr

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Hrvatske je učestvovao na simpozijumu u sklopu EeMAP – Energy efficient Mortgages Action Plan projekta na kojem je predstavio svoja iskustva i rezultate u projektima energetske obnove zgrada i motive građana koji su se na istu odlučili. Građane za energetsku obnovu najviše motivišu niži računi za grejanje pokazala su istraživanja koja je sproveo Fond u sklopu kampanje za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Potencijali i mogućnosti finansiranja energetski efikasnih zgrada, vrednost takvih nekretnina na tržištu i uloga energetskih sertifikata u postupku procene vrednosti nekretnina bile su jedne od glavnih tema simpozijuma u organizaciji Hrvatskog saveta za zelenu gradnju (HSZG).

Prelaskom sa nacionalnog na EU sufinansiranje Fond je dobio i novu ulogu, pomažemo prijaviteljima da što kvalitetnije pripreme dokumentaciju za javne pozive. S obzirom da je odobreno preko 95 odsto projekata koji su pripremani uz našu stručnu pomoć postavili smo se i kao institucija koja je nezaobilazna karika u uspešnom povlačenju EU sredstava. Sva alokacija od 525 miliona kuna koja nam je na raspolaganju ugovorena je i obnoviće se gotovo 600 višestambenih zgrada. Za obnovu vaspitno-obrazovnih ustanova ugovorili smo oko 220 projekata i ostvarili pravo na 420 miliona kuna EU sredstava, istakla je Jasmina Smokvina, voditeljka projekata u Fondu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost.

Dean Smolar, izvršni direktor HSZG-a predstavio EU projekt EeMAP, kojem je cilj kreiranje energetski efikasnih kredita namenjenih podsticanju i usmeravanju privatnog kapitala u energetski efikasne investicije. Takođe je istakao važnost uključivanja banaka u ambicioznim klimatskim i energetskim ciljevima EU na način da se korisnicima kredita omoguće povoljnije energetski efikasne kreditne linije i proizvodi.

Tokom panel diskusije bilo je reči o mogućnostima i potrebi sufinansiranja energetskih obnova iz EU sredstava i koliko efikasnost zgrada može uticati na vrednost nekretnina i na koji način se taj uticaj obuhvata u postupcima procena vrednosti nekretnina. Govorilo se i o tome koliko je uvođenje obaveze objave i izrade energetskog sertifikata pri prodaji nekretnina uticalo na tržište nekretnina i postižu li takve nekretnine veću cenu na tržištu. Predstavnici banaka su informisali učesnike o trenutnim, ali i budućim kreditnim linijama i proizvodima koje nude.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti