Objavljen indeks kvaliteta vazduha u Evropi

Foto: Pixabay

Evropska agencija za okolinu (EEA) i Evropska komisija objavile su novi indeks kvaliteta vazduha u Evropi koji omogućava korisnicima proveru trenutnog kvaliteta vazduha u gradovima i regijama širom Evrope.

Nova internet usluga EEA i Evropske komisije, indeks kvaliteta vazduha u Evropi, pruža informacije o trenutnoj situaciji u pogledu kvaliteta vazduha na temelju merenja iz više od 2.000 stanica za praćenje kvaliteta vazduha širom Evrope.

Indeks se sastoji od interaktivne karte koja prikazuje lokalni kvalitet vazduha na nivou stanice baziranu na temelju merenja pet ključnih zagađujućih materija koje štete zdravlju ljudi i okolini: lebdeće čestice (PM2.5 i PM10), prizemni ozon (O3), azotni dioksid (NO2) i sumporov dioksid (SO2).

Korisnici mogu uvećati kartu ili pretražiti bilo koji grad ili regiju u Evropi kako bi proverili ukupni kvalitet vazduha i merenja po ključnoj zagađujućoj materiji. Indeks prikazuje ukupnu ocenu svake stanice za praćenje na karti označene obojenom tačkom, koja odgovara najlošijoj oceni za bilo koju od pet zagađujućih materija.

EEA je objavila i ažurirane informativne listove po državama koji sadrže godišnji sažetak o zagađenju vazduha i njegovom uticaju na države članice Evropske agencije za okolinu. Aktuelni godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha pokazuje da je većina stanovnika evropskih gradova još uvek izložena nivoima zagađenja vazduha koje Svetska zdravstvena organizacije smatra štetnim. Najštetnija zagađujuća materija, sitne lebdeće čestice (PM2,5), prouzrokovala je 2014. godine prevremenu smrt otprilike 400.000 Evropljana. Prema izveštaju, zagađenje vazduha ima i važan uticaj na privredu jer povećava troškove lečenja, smanjuje produktivnost radnika i šteti tlu, usevima, šumama, jezerima i rekama. Drumski promet, poljoprivreda, elektrane, industrija i domaćinstva najviše doprinose emisijama zagađujućih materija u Evropi.

izvor: azo.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti